შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია მე-2 საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია

გამოყენებითი ბიომეცნიერებები და ბიოტექნოლოგია მე-2 საერთაშორისო სკოლა-კონფერენცია

პროექტი „ოჯახში ძალადობის სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური ასპექტები“

პროექტი „ოჯახში ძალადობის სისხლისსამართლებრივი და კრიმინოლოგიური ასპექტები“

 „თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი, როგორც საისტორიო წყარო“,  წიგნის  პრეზენტაცია.

„თორის ხეობის ეპიგრაფიკული კორპუსი, როგორც საისტორიო წყარო“, წიგნის პრეზენტაცია.

შეხვედრა საქართველოს უნივერსიტეტში

შეხვედრა საქართველოს უნივერსიტეტში

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის ვიზიტი იაპონიაში

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის ვიზიტი იაპონიაში

შეხვედრა მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებთან

შეხვედრა მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლებთან

საერთაშორისო ფორუმი - ,,ტრანსფორმაციული განათლების პერსპექტივები”

საერთაშორისო ფორუმი - ,,ტრანსფორმაციული განათლების პერსპექტივები”

ძველი ქართული სამწიგნობრო კერები (ორენოვანი მონაცემთა ბაზა და ელექტრონული რუკა)

ძველი ქართული სამწიგნობრო კერები (ორენოვანი მონაცემთა ბაზა და ელექტრონული რუკა)

ფონდის დირექტორის შეხვედრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

ფონდის დირექტორის შეხვედრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

გენერალური დირექტორის შეხვედრა სდასუ-ს პროფესურასთან

გენერალური დირექტორის შეხვედრა სდასუ-ს პროფესურასთან

ზვიად გაბისონია BTU-ს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას დაესწრო

ზვიად გაბისონია BTU-ს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას დაესწრო

“Rustaveli-DAAD”-ის ერთობლივი სასტიპენდიო პროგრამის შემაჯამებელი კონფერენცია

“Rustaveli-DAAD”-ის ერთობლივი სასტიპენდიო პროგრამის შემაჯამებელი კონფერენცია