შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) საგრანტო კონკურსების კალენდარი

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) საგრანტო კონკურსების კალენდარი

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მორიგი საინფორმაციო ბიულეტენი გამოქვეყნდა

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მორიგი საინფორმაციო ბიულეტენი გამოქვეყნდა

ევროპული კვლევების საბჭო (ERC) აქვეყნებს საგრანტო პროექტების შემფასებელ ექსპერტთა სიას  

ევროპული კვლევების საბჭო (ERC) აქვეყნებს საგრანტო პროექტების შემფასებელ ექსპერტთა სიას  

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC)  მიერ დაფინანსებული კვლევის შესახებ პროფ. პიოტრ სანკოვსკი (ვარშავის უნივერსიტეტი, პოლონეთი).

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მიერ დაფინანსებული კვლევის შესახებ პროფ. პიოტრ სანკოვსკი (ვარშავის უნივერსიტეტი, პოლონეთი).

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მიმართვა  ევროპარლამენტის საბიუჯეტო კომიტეტს

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მიმართვა ევროპარლამენტის საბიუჯეტო კომიტეტს