შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE
Consultation meeting

Consultation meeting

Consultation meeting

Consultation meeting

Consultation meeting

Consultation meeting

Consultation meeting

Consultation meeting

Consultation meeting

Consultation meeting

Consultation meeting

Consultation meeting

Consultation Meeting

Consultation Meeting

Information Day

Information Day

Information Day

Information Day

Consultation meeting

Consultation meeting

Consultation Meeting

Consultation Meeting

Consultation meeting about the 2018 Call for supporting Georgian Scientists’ participation in the EU framework programme for Research and Innovation “ ...

Consultation meeting about the 2018 Call for supporting Georgian Scientists’ participation in the EU framework programme for Research and Innovation “ ...