შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE
Joint Call for Proposals 2015 of Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF) and National Research Council of Italy (CNR)

Joint Call for Proposals 2015 of Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF) and National Research Council of Italy (CNR)

Forschungszentrum Jülich & Shota Rustaveli National Science Foundation announce “Joint Research and Education Programme for PhD Students”

Forschungszentrum Jülich & Shota Rustaveli National Science Foundation announce “Joint Research and Education Programme for PhD Students”

Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF) and Science and Technology Center in Ukraine (STCU) announce a Call in the frame of Targeted Resea ...

Shota Rustaveli National Science Foundation (SRNSF) and Science and Technology Center in Ukraine (STCU) announce a Call in the frame of Targeted Resea ...