შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Announcements

EaP Plus webinar for Horizon 2020 PC members (Apr 23, 2019) - presentations and recording

EaP Plus webinar for Horizon 2020 PC members (Apr 23, 2019) - presentations and recording

Pre-announcement of ERC Visiting Research Fellowship Programme

Pre-announcement of ERC Visiting Research Fellowship Programme

The 2019 Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) call for Individual Fellowships is open

The 2019 Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) call for Individual Fellowships is open

EaP plus webinar for Horizon 2020 PC members

EaP plus webinar for Horizon 2020 PC members

Student Essay Competition on the Future of the Eastern Partnership Policy

Student Essay Competition on the Future of the Eastern Partnership Policy

Information session on French-Georgian Scientific Cooperation

Information session on French-Georgian Scientific Cooperation

UNESCO-Japan prize on Education for Sustainable Development

UNESCO-Japan prize on Education for Sustainable Development

EU-EaP International Cooperation Barometer –on Science, Technology and Innovation

EU-EaP International Cooperation Barometer –on Science, Technology and Innovation

DIASPORA AWARDS 2019

DIASPORA AWARDS 2019

EaP Plus Webinar 8 - Financial and legal issues of the Horizon 2020

EaP Plus Webinar 8 - Financial and legal issues of the Horizon 2020

European Research Council Consolidator Grants

European Research Council Consolidator Grants

                   Science and Technology Center in Ukraine (STCU) – call for Doctoral Grants 2019

Science and Technology Center in Ukraine (STCU) – call for Doctoral Grants 2019