შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Results of Grant Competition 2018 - "Support of Georgian Scientist’s Participation in the European Research and Innovation Framework Program" Horizont 2020 "

The project proposals submitted as part of the grant competition for the supporting of Georgian scientists 2018  in the EU Research and Innovation Framework Program "Horizont 2020" have been evaluated by the Expert Group in accordance with the Competition Assessment Criteria.

See the Director General's order on the results of the competition. (Available in Georgian)

The competition participants can see the results in the Grant Management Unified System (GMUS)