შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

The Results of the Joint Research Programme of the Shota Rustaveli National Science Foundation and Oxford University

Winners of “Georgian Studies” the joint research program of 2017 by the Foundation and Oxford University were revealed.

9 applications were registered for the competition in 2017. The Joint Commission of Oxford University and the Foundation conducted interviews with 7 applicants who passed the second stage of the evaluation.

The winners have to submit the documents approved by the Decree of the Director General of the Foundation till July 21st 17:00 PM, at the Chancellery of the Shota Rustaveli National Science Foundation. Winners will be financed as invited researchers on a 12-month research tour in the United Kingdom, Oxford University, School of Interdisciplinary Studies (http://www.area-studies.ox.ac.uk), at Russian and East European Studies Center (http://www.rees.ox.ac.uk) and will conduct research in collaboration with a highly qualified mentor selected by Oxford University.