შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia announces the results of the 2017 Young Scientists Research Grant call. Here you can find the decree by the Director General regarding the approv

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia announces the results of the 2017 Young Scientists Research Grant call. Here you can find the decree by the Director General regarding the approval of ranked lists.

The authors of the winner projects have to submit the documents defined by the decree of the Director General before 6th of December, 18:00 at the chancellery of the Foundation.

Please note, that the grant agreement will not be signed if the documents are provided later than the aforementioned deadline.