შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Georgia’s Cultural and Material Heritage Research Grants 2017 – the evaluation results published

Evaluated projects.

The committee made ranking list and announced 4 winner projects that have been confirmed by the Director General of the Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia.

We kindly ask the winners to bring documents, indicated in the Director General decree, to the Foundation office until September 8, 17:00, 2017.

Selected applicants are kindly expected to provide documentation meeting deadlines. Otherwise, the SRNSFG will be unable to conclude the grant agreement.