შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Shota Rustaveli National Science foundation announces a call for programme – ‘Science begins from School’

The competition aims at enhancing education quality at general educational institutions, integrating research in teaching process, increasing the popularity of science and encouraging pupils to engage in research.  SRNSF call intends to introduce innovative approaches to the educational process, facilitate a pupil to get the comprehensive understanding of different subjects and increase the curiosity for science.

The deadline for submitting proposals is May 2017.

Complete description of the call is given on the Georgian page of SRNSF.

Further information can be obtained from the call coordinators:

Ms. Maka Kajaia – kajaia@rustaveli.org.ge

abuladze@rustaveli.org.ge