შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE

Partners

European Research Council

European Research Council

Electronic scientific database - ELSEVIER

Electronic scientific database - ELSEVIER

The Centre National de la Recherche Scientifique (National Center for Scientific Research)

The Centre National de la Recherche Scientifique (National Center for Scientific Research)

იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭო (CNR)

იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭო (CNR)

The National Research Council (CNR)

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU)

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU)

Science and Technology Center in Ukraine (STCU)

გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრი

გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრი

Forschungszentrum Jülich

ოქსფორდის უნივერსიტეტი

ოქსფორდის უნივერსიტეტი

University of Oxford

საერთშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი (ISTC)

საერთშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი (ISTC)

International Science and Technology Center (ISTC)

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

Georgia's Innovation and Technology Agency

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

National Intellectual Property Center - Sakpatenti