2018 წლის კონკურსების კალენდარი

2018 წლის კონკურსების კალენდარი

16/12/2015 14:09

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2018 წლის კალენდარი, კონკურსების მარეგულირებელი სამართლებრივი დოკუმენტების განახლების გამო, ექვემდებარება ცვლილებებს. აღნიშნული დოკუმენტები მტკიცდება საქართველოს მთავრობისა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებების საფუძველზე.

გთხოვთ, თვალყური ადევნოთ კალენდარში განხორციელებულ ცვლილებებს!


შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროგრამებისა და კონკურსების აბრევიატურების განმარტება

პროგრამების აბრევიატურები

პროგრამები

FR

ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსი

PG/H2020

ევროკავშირის კვლევებისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამის "ჰორიზონტი 2020"-ის პროექტების მოსამზადებელი გრანტები

UO GSP

უცხოეთში საქართველოს შესწავლის ცენტრებისა და პროგრამების ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსი

HE

საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის სახელმწიფო საგრანტო კონკურსი

YS

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების საგრანტო კონკურსი

PhD F

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსი

MR

სამაგისტრო კვლევებისსაგრანტო კონკურსი

DAAD

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის საგრანტო კონკურსი

VW

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ფოლკსვაგენის ფონდის საგრანტო კონკურსი

MG (CG/SS/TG)

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის საგრანტო კონკურსი (ინდივიდუალური სამოგზაურო, საკონფერენციო და სეზონური სკოლების გრანტები)

LEO

მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა პროგრამა „ლეონარდო და ვინჩი“

SCR

კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით საგრანტო კონკურსი

AAwards

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისათვის

STCU

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის საგრანტო კონკურსი

JUELICH MA 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის პროგრამა მაგისტრანტებისთვის

JUELICH PhD

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის პროგრამა დოქტორანტებისთვის

CNR

იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭო

CNRS PICS

საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრი 

TUBITAK

თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭო