სიახლეები
http://rustaveli.org.ge/images/parosana.jpg

„აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში სამეცნიერო-კვლევითი საგრანტო კონკურსის საბოლოო შედეგები

30/10/2018 17:07

გამოვლინდნენ  „აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში სამეცნიერო-კვლევითი საგრანტო კონკურსის გამარჯვებულები.

კონკურსის ფარგლებში დარეგისტრირდა 9 განაცხადი. საერთაშორისო ექსპერტთა ჯგუფმა შეაფასა მეორე ეტაპზე გადასული 9-ვე პროექტი ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 14 ივნისის N77 ბრძანებით დამტკიცებული შეფასების კრიტერიუმების შესაბამისად, რომლის შედეგად დასაფინანსებლად შეირჩა 4 პროექტი.

იხილეთ:

ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 30 ოქტომბრის N162 ბრძანება გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ;

შეფასებული პროექტების რანჟირებული სია.