სიახლეები
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/fg.PNG

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ღონისძიებები „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2018“

07/09/2018 17:20

იხილეთ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ღონისძიებები

„მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2018“-ის პროგრამა