სიახლეები

2017 წლის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგები

14/12/2017 18:12

გთხოვთ, იხილოთ სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება, ფუნდამენტური კვლევებისათვის 2017 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში სამეცნიერო მიმართულებებისა და ქვე-მიმართულებების მიხედვით საკონკურსო განაცხადების რანჟირებული სიებისა და კონკურსში გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ.

გამარჯვებული პროექტის ავტორებმა, არაუგვიანეს 19 დეკემბრის 18:00 საათისა, ფონდის კანცელარიაში უნდა წარმოადგინონ ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებით განსაზღვრული დოკუმენტები.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, დოკუმენტების ვადის დარღვევით წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება!

შენიშვნა: კონკურში მონაწილე პროექტების ავტორებს დამოუკიდებელი ექსპერტების შეფასებები დაეგზავნებათ 3 სამუშაო დღეში.