სიახლეები

შევიდა ცვლილება 2016 წლის 7 ივლისის №140 ბრძანებაში

20/03/2017 18:01

შევიდა ცვლილება 2016 წლის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსების საგრანტო კონკურსის გამოცხადების შესახებ 2016 წლის 7 ივლისის №140 ბრძანებაში და ბრძანების მე-13 დანართი ჩამოყალიბდა შემდეგი რედაქციით - იხ.ბრძანება