სიახლეები
http://rustaveli.org.ge/images/dunya-uluslararasi_son_.jpg
05/06/2018 11:23

ფონდისა და თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭოს (TUBITAK) 2017 წლის ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის შუალედური შედეგები

ფონდისა და თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭოს ( TUBITAK)  2017 წლის ერთობლივ სამეცნიერო საგრანტო კონკურსზე დარეგისტრირდა 25 ერთობლივი განაცხადი. კონკურსის მარეგულირებელ დოკუმენტაციასთან -  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება  №55/ ნ  და  კონკურსის პროგრამასა და პირობებთან  შეუსაბამობის გამო,  კონკურსიდან მოიხსნა 5 პროექტი (იხილეთ ბმული) .  
სრულად

2018 წლის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსების საგრანტო კონკურსში მონაწილეთა საყურადღებოდ!

04/06/2018 18:57
შევიდა ცვლილება „2018 წლის დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსების საგრანტო კონკურსის გამოცხადების შესახებ“ სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 5 აპრილის N39 ბრძანებაში. იხ. ბრძანება
სრულად

2018 წლის მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსიში მონაწილეთა საყურადღებოდ!

04/06/2018 18:54
შევიდა ცვლილება „2018 წლის მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის პირობებისა და საკონკურსო განაცხადის ფორმების დამტკიცების შესახებ” სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 11 აპრილის N43 ბრძანებაში. იხ. ბრაძანება
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/2018%20clis%20konkursebi/PHD%20F/download.jpg
04/06/2018 09:47

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების 2018 წლის კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!

2018 წლის 12 ივნისს, სამშაბათს, 16:00 საათზე საკონფერენციო დარბაზში (მ. ალექსიძის N 1) გაიმართება ჯგუფური კონსულტაცია დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების 2018 წლის კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის. შეხვედრაზე დაინტერესებულ პირებს კოორდინატორები გააცნობენ კონკურსის პირობებს და უპასუხებენ მათ შეკითხვებს. კონსულტაციაზე დასწრების მსურველებმა, გთხოვთ წინასწარ გაიაროთ რეგისტრაცია  ბმულზე .
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_0035.JPG
31/05/2018 16:44

„თრიალეთი - კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობა, უძველესი წყაროები და კვლევის პერსპექტივები“

2018 წლის 30 მაისს, საქართველოს ეროვნული  მუზეუმის აუდიტორიაში ჩატარდა გ. ნარიმანიშვილის, ნ. შანშაშვილის, მ. კვაჭაძის ნაშრომის „თრიალეთი - კულტურულ-ისტორიული მემკვიდრეობა, უძველესი წყაროები და კვლევის პერსპექტივები“ პრეზენტაცია. აღნიშნული წიგნი გამოიცა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსის შედეგად დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში. პრეზენტაციაზე წიგნის ღირსებებსა და მის როლზე საქართველოს ისტორიაში ისაუბრეს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის გენერალურმა დირექტორმა დავით ლორთქიფანიძემ, არქეოლოგიური კვლევების ინსტიტუტის ხელმძღვანელმა ზურაბ მახარაძემ, არქეოლოგიის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარემ გელა გამყრელიძემ, პროფ. ირინე ღამბაშიძემ, პროფ. ჯონი აფაქიძემ. წარმოდგენილ ნაშრომში  პირველად მოხდა თრიალეთის კულტურულ-ისტორიულ ჭრილში განხილვა უძველესი დროიდან XIX ს-ის ბოლომდე, ასევე პირველად მოხდა ისტორიული თრიალეთის ყველა ეპოქის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების თავმოყრა და დახასიათება. წიგნი დაეხმარება საქართველოსა და კავკსიის ისტორიით, არქეოლოგიით დაინტერესებულ მეცნიერებს, მნიშვნელოვანად გაამდიდრებს რეგიონის მულტიეთნიკური მოსახლეობის ცნობიერებას და ცოდნას. ნაშრომში წარმოდგენილი ავტორთა მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები ეკონომიკური კუთხითაც შეიძლება დაეხმაროს რეგიონის განვითარებას, რამდენადაც ის პოპულარიზაციას უწევს ისტორიული თრიალეთის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს. ნაშრომის პრეზენტაციის დროს წიგნების ნაწილი საჩუქრად გადაეცა დამსწრე საზოგადოებას; აქვე აღინიშნა, რომ ქვემო ქართლის მუნიციპალიტეტებშიც ჩატარდება პრეზენტაციები   და აღნიშნული ნაშრომი გადაეცემა ამ რეგიონის მცხოვრებლებს. წიგნები ასევე გადაეცემა ისტორიული თრიალეთის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტების მცხოვრებლებს, რომლების ერთგულად დაეხმარნენ ავტორებს საველე სამუშაობის დროს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/he%202018/images%20(2).jpg
31/05/2018 14:56

„სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის” 2018 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის შუალედური შედეგები

„სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის”  2018 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსზე დარეგისტრირდა 40 საპროექტო განაცხადი. კონკურსიდან მოიხსნა 2 პროექტი (იხილეთ ბმული) .
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/2018%20clis%20konkursebi/geo%20conf%20eng/ai-ia-anchisxatis-ornamenti
31/05/2018 12:28

„საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის“ 2018 წლის საგრანტო კონკურსის შუალედური შედეგები

2018 წლის „საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის“ საგრანტო კონკურსზე დარეგისტრირდა 8 საპროექტო განაცხადი. საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 83-ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების შესაბამისად კონკურსიდან მოიხსნა 2 პროექტი (იხილეთ ბმული).
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_0026_1.JPG
30/05/2018 16:11

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის 29 მაისს, 16:00 საათზე, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდში, გაიმართა მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 2018 წლის საგრანტო კონკურსის საკონსულტაციო შეხვედრა. საკონსულტაციო შეხვედრაზე მოსულ საზოგადოებას განემარტა საგრანტო პროექტის წესი, პირობები და კონკურსის კოორდინატორებმა  უპასუხეს მათ შეკითხვებს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/IMG_0547.JPG
30/05/2018 13:50

„საბჭოთა უტოპიური ენობრივი თეორიები და ზოგადი ენთამეცნიერების პირველი ქართული სახელმძღვანელოები“

2018 წლის 29 მაისს, 16:00 საათზე, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ  ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული გიორგი ახვლედიანის სახელობის ენათმეცნიერების ისტორიის საზოგადოების სამეცნიერო პროექტის - „საბჭოთა უტოპიური ენობრივი თეორიები და ზოგადი ენთამეცნიერების პირველი ქართული სახელმძღვანელოები“ -  დაბეჭდილი სამი წიგნის პრეზენტაცია .  ერთ-ერთი წიგნის -„  საბჭოთა ენათმეცნიერების ქართული სამკუთხედი : ნიკო მარი , ი . სტალინი , არნ . ჩიქობავა “  ავტორის, პროფესორ  თინათინ ბოლქვაძის  თქმით, წიგნებში თავმოყრილია საბჭოთა ენობრივი უტოპიური თეორიები და პირველი ქართული საენათმეცნიერო სახელმძღვანელოები. „ ყველაზე უტოპიური თეორია , რომელიც საბჭოეთის დროს შეიქმნა , ეს იყო ნიკო მარის იაფეტური თეორია . ამ წიგნებში მოცემულია საარქივო მასალები საბჭოთა ენათმეცნიერების ისტორიიდან . ეს სამი წიგნი აერთიანებს , ერთი მხრივ , საბჭოთა ენათმეცნიერების ისტორიას , მეორე მხრივ , ყველა იმ მძიმე დაპირისპირებას , რომელიც არსებობდა საბჭოთა ენათმეცნიერებაში , “ -  აღნიშნა პროფესორმა თინათინ ბოლქვაძემ.  პროექტის ფარგლებში ასევე გამოიცა -  "გიორგი ახვლედიანი, ენათმეცნიერების შესავალი 1918-1919" , სამ ნაწილად. კრებულში აღდგენილია რარიტეტურლი წიგნი, ენათმეცნიერების პირველი სალექციო კურსი, რომელსაც გიორგი ახვლედიანი კითხულობდა თბილისის უნივერსიტეტის შექმნის პირველი დღეებიდან. წიგნს ტერმინთა საძიებელი ერთვის; ასევე გამოიცა წიგნი - "  საბჭოთა ენათმეცნიერების ისტორიიდან: საარქივო მასალები ". კრებულში მოცემულია ახალგაზრდა მეცნიერთა სტატიები და სხვადასხვა არქივში მოძიებული დოკუმენტები, რომლებიც ასახავენ საბჭოთა ენათმეცნიერების ისტორიას 1950 წლამდე. კრებულში გამოყენებული საარქივო დოკუმენტების დიდი ნაწილი პირველად შემოდის სამეცნიერო მიმოქცევაში.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/11_1.jpg
30/05/2018 10:47

ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ შესაძლებლობათა ევროპის აკადემიის 30-ე კონგრესი

2018 წლის 29 მაისს, 09:00 საათზე, სასტუმრო „ჰოთელს & პრეფერენს ჰაულინგ თბილისი“-ში გაიხსნა ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ შესაძლებლობათა ევროპის აკადემიის 30-ე კონგრესი, მისი სლოგანია „ერთად ჩვენ უფრო ძლიერები ვართ“, რაც მიანიშნებს ურთიერთგაძლიერების აუცილებლობასა და ქართულ და ევროპულ საერთო ღირებულებებზე. აღნიშნული კონგრესი  დაფინანსებული იყო შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მობილობისა და საერთაშორისო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში. კონფერენციის საზეიმო გახსნის ცერემონიალში მონაწილეობდა ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ შესაძლებლობათა ევროპის აკადემიის და აკადემიების საერთაშორისო ალიანსის პრეზიდენტები: პროფესორი ჯოვანი ჩიონი (იტალია) და პროფესორი ჰანს ფორსბერგი (ბელგია), 30-ე კონგრესის პრეზიდენტი პროფესორი ნანა ტატიშვილი (საქართველო),   ქალბატონი მაია ლაგვილავა.  კონფერენციის თემებია: ბავშვთა ასაკის შეზღუდულ შესაძლებლობათა გამომწვევი მდგომარეობების ამოცნობის, იდენტიფიცირებისა და მართვის მტკიცებულებებზე დაფუძნებული მიდგომები. ფორმატი ინტერაქტიულია და ითვალისწინებს თანამედროვე მიდგომების ურთიერთგაზიარებას. კონფერენციის ფარგლებში 29 მაისს ჩატარდა 7 ინსტრუქციული კურსი, 14 პარალელური სესია და 3 მთავარი ლექცია, რომლის მომხსენებლები იყვნენ პროფესორი პროფესორი ჰანს ფორსბერგი (შვედეთი), პროფესორი ფედერიკო ვიჯევანო (იტალია) და პროფესორი რუდოლფ კორითენბერგი (გერმანია). კონგრესს ესწრება 45 ქვეყნის 500-მდე წარმომადგენელი.   ღონისძიება სრულდება 31 მაისს. კონფერენციის ვებგვერდი: https://eacd2018.net/
სრულად