სიახლეები
http://rustaveli.org.ge/images/2017%20AUGUST/IMG/GMUS.jpg
22/02/2018 17:50

გრანტების მართვის ერთიანი სისტემა GMUS

.news-detail-img { display:none } GMUS.RUSTAVELI.ORG.GE  გრანტების მართვის ერთიან სისტემა GMUS-ში მეცნიერის რეგისტრაციის ვიდეოგზამკვლევი  გრანტების მართვის ერთიან სისტემა GMUS-ში ორგანიზაციების რეგისტრაციის ვიდეოგზამკვლევი  გრანტების მართვის ერთიან სისტემა GMUS-ში საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციების კონკურსში რეგისტრაცია
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/ai-ia-anchisxatis-ornamenti.jpg
22/02/2018 15:09

ფონდი აცხადებს საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის 2018 წლის საგრანტო კონკურსს

კონკურსის მიზანია: ა)     საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების მაღალი რანგის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების, კონგრესების, ფორუმებისა და სიმპოზიუმების ჩატარებას ფართო საზოგადოების ჩართულობით, საქართველოს შემსწავლელი კვლევების პოპულარიზაციასა და საერთაშორისო სამეცნიერო ასპარეზზე წარდგენას; ბ)    საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების მიმართულებების განვითარებასა და საერთაშორისო სტანდარტებით განხორციელებული კვლევების შედეგების გავრცელებას (დისემინაციას); გ)    სხვადასხვა თაობისა და სხვადასხვა კვლევითი ცენტრების მკვლევართა შორის გამოცდილების გაზიარებას; დ)   საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისებას; ე)     საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებებში ახალგაზრდა კადრების მოზიდვას.   2018 წლის კონკურსზე უპირატესობა მიენიჭება ინტერდისციპლინურ   პროექტებს. პროექტების წარმოდგენა შესაძლებელია: ქართველოლოგიისა და საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების ნებისმიერი მიმართულებიდან, ან თემატურად: ქართული მეცნიერება ღვინის შესახებ საკონკურსო განაცხადით  გათვალისწინებული კონფერენცია შესაძლებელია ჩატარდეს 2018 წლის 1 ივნისიდან 2019 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით პერიოდში. კონკურსზე წარმოდგენილი პროექტისათვის ფონდიდან მოთხოვნილი დაფინანსება არ უნდა აღემატებოდეს 40 000 ლარს. კონკურსის ადმინისტრირების გრაფიკი: კონკურსის გამოცხადება - 2018 წლის 22 თებერვალი; ჯგუფური კონსულტაცია  №1 -2018 წლის 12 მარტი 14:00 საათზე, ფონდის საკონფერენციო დარბაზი (მ.ალექსიძის N1 , მესამე სართული); ჯგუფური კონსულტაცია  №2- 2018 წლის 20 მარტს 16:00 საათზე, ფონდის საკონფერენციო დარბაზი (მ.ალექსიძის N1 , მესამე სართული); რეგისტრაცია შეკითხვების გამოგზავნის ბოლო ვადა - 2018 წლის 26 მარტი პროექტების გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში (Grant Management Uunified System - GMUS) ელექტრონული რეგისტრაციის ბოლო ვადა - 15 მარტიდან 28 მარტის  16:00 საათამდე; ფონდის კანცელარიაში კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების წარდგენის ბოლო ვადა - 29 მარტი 16:00 საათი; კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება -  აპრილი - მაისი.   კონკურსზე პროექტების ელექტრონული რეგისტრაციის ინსტრუქცია კონკურსის გამოცხადების გვერდზე განთავსდა 2018 წლის 15 მარტს   ინდივიდუალური კონსულტაციები არ ჩატარდება!   დადგენილი ვადების, რეგისტრაციის წესებისა და კონკურსის პირობების დარღვევით წარმოდგენილი დოკუმენტაცია საკონკურსოდ არ განიხილება.   დეტალური ინფორმაცია კონკურსის წესებისა და პირობების შესახებ იხილეთ შემდეგ დოკუმენტებში:   საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2016 წლის 9 ივნისი  №57/ნ ბრძანება; ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება; კონკურსის პირობები (დანართი 1); საპროექტო წინადადება (დანართი 2, ქართულ   და  ინგლისურ ენაზე); პროექტში ძირითადი პერსონალის სტატუსით ჩართული უცხო ქვეყნის მოქალაქის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) თანხმობის წერილი პროექტში მონაწილეობაზე - Letter of Commitment (დანართი 3); ცნობა თანადაფინანსების შესახებ (დანართი 4, ქართულ  და ინგლისურ ენაზე); პროექტის ბიუჯეტის დეტალური ხარჯვითი კატეგორიები (დანართი5). პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი და ბიუჯეტი; კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების ფორმა. ხშირად დასმული კითხვები  კონკურსთან დაკავშირებული ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ კოორდინატორს ელ-ფოსტაზე: gc@rustaveli.org.ge ფონდი გისურვებთ წარმატებებს!
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_web.jpg
22/02/2018 12:19

გრანტების მართვის ახალი სისტემის (GMUS) ტრენინგები გაიმართა

22 თებერვალს შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში გაიმართა  გრანტების მენეჯმენტის ახალი სისტემის (GMUS) ტრენინგები ბაზის მომხმარებელთათვის. შეხვედრებზე მოწვეული იყვნენ  მეცნიერები. გრანტის მენეჯმენტის ერთიანი ელექტრონული სისტემა (GMUS), გაამარტივებს საკონკურსო განაცხადების მიღებას და დაეხმარება როგორც მეცნიერებს და ექსპერტებს პროფილის, კონკურსების და ექსპერტიზის განხრით, ასევე ფონდის თანამშრომლებს გრანტების შემდგომ მართვასა და პროექტების მონიტორინგში.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_9510.JPG
22/02/2018 10:20

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის 22 თებერვალს, 16:00 საათზე, შოთა რუსთველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში,  გაიმართა კონკურსის ,,კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“ საჯარო კონსულტაცია. საკონსულტაციო შეხვედრაზე მოსულ საზოგადოებას განემარტა საგრანტო პროექტის წესი, პირობები და კონკურსის კოორდინატორმა  უპასუხა მათ შეკითხვებს.
სრულად

მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის კონკურსის გამარჯვებულთა საყურადღებოდ!

22/02/2018 10:19
შოთა რუსთაველი საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2018 წლის 15 იანვრის N5 ბრძანებაში შევიდა ცვლილება.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/LCL_ESP_REGISTRATION_IMG_1.jpg
22/02/2018 09:29

2018 წლის მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი „ლეონარდო და ვინჩის“ დეტალური ელექტრონული რეგისტრაციის ინსტრუქცია

კონკურსი ტარდება ორ  ეტაპად: ა) კონკურსის პირველ ეტაპზე საგანაცხადო ფორმა და  კვლევის გეგმა/პირველადი იდეა (ატვირთული PDF ფაილის სახით) (დასკანირებული ხელმოწერებით) კონკურსის მონაწილემ უნდა გამოაგზავნოს შემდეგ ელ. ფოსტის მისამართზე:    leo@rustaveli.org.ge . ბ)კონკურსის პირველ ეტაპის შევსებული  საგანაცხადო ფორმა  წარდგენილი უნდა იქნას  ფონდის კანცელარიაში. გ)საკონკურსო კომისია  წარდგენილ  და  კვლევის გეგმას/პირველად იდეას განიხილავს პირველი ეტაპის შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით და განსაზღვრავს კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასულ პროექტებს. დ) კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასულმა   მონაწილეებმა პროექტის აღწერილობა და საილუსტრაციო მაკეტის/მოდელის ან ნახაზის შემცველი ელექტრონული ფაილები (ფოტოები).(დასაშვებია ნახაზების დასკანერებული ვარიანტის ატვირთვა); ხელმძღვანელის და შესაბამისი დარგის მეცნიერის ან ზედამხედველის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) პროფესიული ბიოგრაფიები (PDF ფაილის სახით)კონკურსის მონაწილემ უნდა გამოაგზავნოს შემდეგ ელ. ფოსტის მისამართზე:    leo@rustaveli.org.ge . ე) სარეგისტრაციო შიფრი მიენიჭება საგრანტო კონკურსის ელ. ფოსტაზე კონკურსის მეორე ეტაპზე გაგზავნილ თითოეულ პროექტს და გაეგზავნება პროექტის წარმდგენს. ვ) პროექტის წარმდგენი ამობეჭდავს განაცხადს კონკურსში მონაწილეობის შესახებ   მიუთითებს  პროექტის შიფრს:    leo/…/…/18   რომელიც მიენიჭება  პროექტის წარდგენის შემდეგ, ამობეჭდავს და   დაადასტურებს ხელმოწერებით. ზ) ამობეჭდილი, შევსებული, ხელმოწერებით დადასტურებული ,,განაცხადი კონკურსის მეორე ეტაპზე  მონაწილეობის შესახებ“ , საილუსტრაციო ნახაზთან /მოდელთან/მაკეტთან ერთად   წარდგენილი უნდა იქნას ფონდის კანცელარიაში, ხოლო რეგიონებში მცხოვრებმა მონაწილეებმა განაცხადი და საილუსტრაციო ნახაზი/მოდელთან/მაკეტთან ერთად უნდა წარადგინონ  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების (შესაბამისი რაიონის) საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრში.  პროექტის აღწერილობის ტექსტი (კონკურსის მეორე ეტაპზე წარსადგენი) აკრეფილი უნდა იყოს MS Word-ის ტექსტური რედაქტორის გამოყენებით, ქართული უნიკოდის მეშვეობით (Sylfaen), ზომა 11, ინტერვალი 1.5. პროექტის აღწერილობის მოცულობა არ უნდა აჭარბებდეს 250 სიტყვას და უნდა მოიცავდეს შემდეგს: ა) გამოგონების/კვლევის  სიახლისა და ორიგინალობის აღწერა; ბ)გამოგონების/კვლევის აქტუალობა და მისი პრაქტიკული გამოყენებადობა/რეალიზებადობა; გ) დასკვნა.        2. კონკურსის მეორე ეტაპზე საკონკურსო  კომისია შეაფასებს უკვე დასრულებულ საუკეთესო ნამუშევრებს  და შეარჩევს  კონკურსში გამარჯვებულებს კონკურსის მეორე ეტაპის შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით.   კონკურსი განხორციელდება შემდეგი განრიგით: ა) კონკურსის პირველ ეტაპზე საკონკურსო ნამუშევრების კვლევის გეგმის/პირველადი იდეის და შევსებული საგანაცხადო ფორმის  წარდგენა შესაძლებელი იქნება ფონდის შემდეგ ელექტრონულ ფოსტის მისამართზე: leo@rustaveli.org.ge   2018 წლის 23  თებერვლიდან       2018  წლის - 10 აპრილის 16:00 სთ-მდე. საკონკურსოდ განიხილება მხოლოდ ის განაცხადები,  რომლებიც გამოგზავნილი იქნება მითითებულ  ელექტრონულ ფოსტაზე   და ამავდროულად  კონკურსის პირველი ეტაპის  საგანაცხადო ფორმა ამობეჭდილი და ხელმოწერილი წარმოდგენილი იქნება ფონდში 18 აპრილის 16:00 სთ-მდე. ბ)   საკონკურსო კომისია გამოავლენს მეორე ეტაპზე გადასულ კონკურსანტებს არაუგვიანეს        2018 წლის 11 მაისისა.   გ)  კონკურსის მეორე ეტაპზე, საკონკურსო განაცხადის - „განაცხადი კონკურსში მონაწილეობის შესახებ“, პროექტის აღწერილობის, ხელმძღვანელის და შესაბამისი დარგის მეცნიერის ან ზედამხედველის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) პროფესიული ბიოგრაფიების და საილუსტრაციო მაკეტის/მოდელის/ნახაზის შემცველი ელექტრონული ფაილების წარდგენა  შესაძლებელი იქნება ფონდის შემდეგ ელექტრონულ ფოსტის მისამართზე: leo@rustaveli.org.ge 2018 წლის 14 მაისიდან   -  2018 წლის  4 ოქტომბრის 16:00 სთ-მდე . საკონკურსოდ განიხილება მხოლოდ ის განაცხადები,  რომლებიც გამოგზავნილი იქნება მითითებულ  ელექტრონულ ფოსტაზე  და ამავდროულად კონკურსის მეორე ეტაპის საკონკურსო განაცხადი  ამობეჭდილი, ხელმოწერილი და საილუსტრაციო მაკეტი/მოდელი/ნახაზი წარმოდგენილი იქნება ფონდის კანცელარიაში, ხოლო რეგიონებში მცხოვრები მონაწილეების  მიერ  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების (შესაბამისი რაიონის) საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრში  2018 წლის 10 ოქტომბრის  16:00 სთ-მდე.   ვადის დარღვევის ან/და არასრული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში პროექტი  მოიხსნება კონკურსიდან. დ) მეორე ეტაპზე საკონკურსო კომისია შეარჩევს კონკურსის  ფინალისტებს  არაუგვიანეს 2018 წლის 19 ოქტომბრისა. ე) საკონკურსო კომისია  საკონკურსო გამოფენაზე  გამოავლენს გამარჯვებულებს     არაუგვიანეს  2018 წლის 15 ნოემბრისა.
სრულად

მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა ,,ლეონარდო და ვინჩის“ კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!

21/02/2018 14:46
კონკურსის დეტალური   ელექტრონულ რეგისტრაციის ინსტრუქცია ფონდის ვებგვერდზე განთავსდება მარტის თვეში.   ჯგუფური კონსულტაციები ფონდის საკონფერენციო დარბაზში: 2018 წლის 6 მარტი 16:00 სთ; 2018 წლის 5 სექტემბერი 16:00 სთ; 2018 წლის 28 სექტემბერი 16:00 სთ;   კონკურსთან დაკავშირებული ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის კოორდინატორებს:   მაკა ქაჯაია, ელ.ფოსტა:  kajaia@rustaveli.org.ge    ტელ. 2200220(4409) დავით ჩიჩუა ელ.ფოსტა: chichua@rustaveli.org.ge ტელ. 2200220(4333) ანა გოგუაძე, ელ.ფოსტა   goguadze@rustaveli.org.ge  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/comp.jpg
20/02/2018 16:58

მეცნიერთა საყურადღებოდ!

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში დაინერგა გრანტების მენეჯმენტის ახალი ელექტრონული სისტემა GMUS. 2018 წლის 22  თებერვალს ფონდში, ორ ეტაპად ტარდება ტრენინგი მეცნიერებისთვის. დასწრების მსურველებმა გთხოვთ , გაიაროთ რეგისტრაცია შემდეგ ბმულზე: 22 თებერვალი 11:00 საათი 22 თებერვალი 13:30 საათი
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/IMG_9410.JPG
20/02/2018 16:58

საკონსულტაციო შეხვედრა

2018 წლის 20 თებერვალს, 16:00 საათზე, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, გაიმართა საინფორმაციო შეხვედრა  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“-ის სასტიპენდიო პროგრამის საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის. შეხვედრაზე დაინტერესებულ მხარეებს, ფონდის თანამშრომლებმა  მიაწოდეს დეტალური ინფორმაცია - კონკურსის  წესის, პირობების  შესახებ და უპასუხეს დამსწრეთა კითხვებს.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/2018%20clis%20konkursebi/LEO/3_1.JPG
20/02/2018 14:15

ფონდი აცხადებს მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსს „ლეონარდო და ვინჩი“

მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა   კონკურსის „ლეონარდო და ვინჩი“-ს მიზანია  ზოგადსაგანმანათლებო დაწესებულებებში მიმდინარე რეფორმების ხელშეწყობა; სასწავლო პროცესის სტიმულირება-სრულყოფა, სწავლისადმი ინტერესის გაღვივება; ინოვაციებისა და ტექნიკის მიმართ მოსწავლეთა ინტერესის გაღვივება; შემოქმედებითი აზროვნებისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარება. კონკურსი ტარდება საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 23 თებერვლის N98 დადგენილების შესაბამისად. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია პირს, რომელიც არის საქართველოს ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების (სახელმწიფო და კერძო სკოლების) VII-XII კლასის მოსწავლე. კონკურსში განაცხადების წარდგენა შესაძლებელია ინდივიდუალურად და ჯგუფურად. ჯგუფის წევრთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს შესაბამისი კლას(ებ)ის სამ მოსწავლეს. კონკურსზე პროექტის დარეგისტრირების შემდეგ ჯგუფის წევრთა ცვლილება დაუშვებელია. თითოეულ გუნდს შეუძლია გუნდის ლიდერის დანიშვნა, რომელიც მიმდინარე სამუშაოებს გაუწევს კოორდინაციას, იქნება გუნდის სპიკერი და საკონტაქტო პირი. მიუხედავად ამისა, გუნდის თითოეულ წევრს უნდა შეეძლოს სპიკერის/ საკონტაქტო პირის როლის შესრულება, უნდა იყოს სრულად ჩართული პროექტში  და იცნობდეს მის ყველა ასპექტს. საბოლოო ნამუშევარი უნდა ასახავდეს გუნდის ყველა წევრის კოორდინირებულ ძალისხმევას. გუნდური პროექტი შეფასდება ინდივიდუალური პროექტების მსგავსი წესებითა და შეფასების კრიტერიუმებით. ერთი და იგივე პირი ვერ იქნება საკონკურსოდ წარდგენილი ორზე მეტი განაცხადის ავტორი ან თანაავტორი. გამარჯვების შემთხვევაში დაფინანსდება მხოლოდ ერთი პროექტი.    საკონკურსოდ  არ უნდა იყოს წარმოდგენილი კვლევა, რომელიც განხორციელდა 2017 წლის იანვრამდე. საკონკურსოდ არ განიხილება პროექტი, რომელმაც საპრიზო ადგილი დაიკავა ან გაიმარჯვა ფონდის ან სხვა ორგანიზატორის  მიერ ადრე ჩატარებულ  კონკურსში. ყალბი ინფორმაციის წარმოდგენის შემთხვევაში პროექტი მოიხსნება კონკურსიდან. თითოეულ გუნდს, ან მოსწავლეს უნდა  ჰყავდეს  ხელმძღვანელი, რომელიც შესაძლებელია  იყოს მასწავლებელი, მშობელი ან  მეცნიერი, რომლის ლაბორატორიაშიც მოსწავლე მუშაობს. ხელმძღვანელი   პროექტზე მუშაობის მთელი პერიოდის მანძილზე უნდა იმყოფებოდეს მოსწავლესთან მჭიდრო კონტაქტში. ის უნდა იცნობდეს ყველა შესაბამის რეგულაციას, რომელიც პოტენციურად საშიშ ან სარისკო კვლევის ჩატარებას ეხება და, რომლებიც მოსწავლის პროექტთანაა დაკავშირებული. ასეთი კვლევა შეიძლება მოიცავდეს ქიმიური ან ბიოლოგიური ნივთიერებებისა და აღჭურვილობის გამოყენებას, ექსპერიმენტულ მეთოდებს, უჯრედების კულტურის, მიკროორგანიზმების ან საშიში ცხოველების/ ცხოველური ქსოვილების შესწავლას. იმ შემთხვევაში, თუ კვლევა ხორციელდება ლაბორატორიაში, ან  ეხება პოტენციურად საშიშ ბიოლოგიურ და კონტროლირებად ნივთიერებებს, აუცილებელია შესაბამისი რეგულაციების, შეზღუდვების ზედმიწევნით ზუსტი დაცვა და დარგის მეცნიერის ან ზედამხედველის მონაწილეობა პროექტში. კონკურსის მონაწილეს უფლება აქვს საკონკურსოდ წარადგინოს მხოლოდ საკუთარი ავტორობით/თანაავტორობით შედგენილი განაცხადი. საკონკურსო კომისია გამოფენაზე გამოავლენს გამარჯვებულებსა და სპეციალური პრიზების მფლობელებს, კერძოდ, გამოვლინდება ერთი გრანპრი, პირველი, მეორე და მესამე ადგილის მფლობელი პროექტი. გრანპრით დაჯილდოებული პროექტის ავტორი გაემგზავრება საზღვარგარეთ შემეცნებითი ტურით. პირველ ადგილზე გასული პროექტის ავტორი დაჯილდოვდება 5000 ლარის ოდენობით, მეორე ადგილზე გასული პროექტის ავტორი - 3000 ლარის ოდენობით, ხოლო მესამე ადგილზე გასული პროექტის ავტორი - 2000 ლარის ოდენობით. ჯგუფურად წარმოდგენილი პროექტების დაჯილდოების შემთხვევაში შესაბამისი თანხა თანაბრად იყოფა ჯგუფის წევრებს შორის. კონკურსი განხორციელდება შემდეგი განრიგით: ა) კონკურსის პირველ ეტაპზე საკონკურსო ნამუშევრების კვლევის გეგმის/პირველადი იდეის და შევსებული საგანაცხადო ფორმის  წარდგენა შესაძლებელი იქნება 2018 წლის 23 თებერვლიდან 2018  წლის - 10 აპრილის 16:00 სთ-მდე. საკონკურსოდ განიხილება მხოლოდ ის განაცხადები,  რომლებიც ატვირთული იქნება ელექტრონულად  და ამავდროულად  კონკურსის პირველი ეტაპის  საგანაცხადო ფორმა ამობეჭდილი და ხელმოწერილი წარმოდგენილი იქნება ფონდში 18 აპრილის 16:00 სთ-მდე. ბ) საკონკურსო კომისია გამოავლენს მეორე ეტაპზე გადასულ კონკურსანტებს არაუგვიანეს  2018 წლის 11 მაისისა.  გ) კონკურსის მეორე ეტაპზე, საკონკურსო განაცხადის - „განაცხადი კონკურსში მონაწილეობის შესახებ“, პროექტის აღწერილობის, ხელმძღვანელის და შესაბამისი დარგის მეცნიერის ან ზედამხედველის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) პროფესიული ბიოგრაფიების და საილუსტრაციო მაკეტის/მოდელის/ნახაზის შემცველი ელექტრონული ფაილების წარდგენა  შესაძლებელი იქნება 2018 წლის 14 მაისიდან   -  2018 წლის  4 ოქტომბრის 16:00 სთ-მდე . საკონკურსოდ განიხილება მხოლოდ ის განაცხადები,  რომლებიც ელექტრონულად იქნება ატვირთული და ამავდროულად კონკურსის მეორე ეტაპის საკონკურსო განაცხადი  ამობეჭდილი, ხელმოწერილი და საილუსტრაციო მაკეტი/მოდელი/ნახაზი წარმოდგენილი იქნება ფონდის კანცელარიაში, ხოლო რეგიონებში მცხოვრები მონაწილეების  მიერ  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების (შესაბამისი რაიონის) საგანმანათლებლო რესურს-ცენტრში  2018 წლის 10 ოქტომბრის  16:00 სთ-მდე.   ვადის დარღვევის ან/და არასრული დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემთხვევაში პროექტი  მოიხსნება კონკურსიდან. დ) მეორე ეტაპზე საკონკურსო კომისია შეარჩევს კონკურსის  ფინალისტებს  არაუგვიანეს 2018 წლის 19 ოქტომბრისა. ე) საკონკურსო კომისია  საკონკურსო გამოფენაზე  გამოავლენს გამარჯვებულებს არაუგვიანეს  2018 წლის 15 ნოემბრისა.   მთავრობის დადგენილება კონკურსის წესი და პირობები პირველ ეტაპზე წარსადგენი საკონკურსო ნამუშევრების კვლევის გეგმა/პირველადი იდეა პირველი ეტაპის შეფასების კრიტერიუმები პირველ ეტაპზე წარსადგენი  საგანაცხადო ფორმა კონკურსის მეორე ეტაპზე  მონაწილეობის შესახებ განაცხადის ფორმა მეორე ეტაპზე წარსადგენი პროექტის აღწერილობა მეორე ეტაპის შეფასების კრიტერიუმები სამეცნიერო მიმართულებები და ქვემიმართულებები  ჯგუფური კონსულტაციები ფონდის საკონფერენციო დარბაზში: 2018 წლის 6  მარტი  16:00 სთ; 2018 წლის  5 სექტემბერი  16:00 სთ; 2018 წლის 28 სექტემბერი  16:00 სთ; კონკურსის ელექტრონული რეგისტრაციის ინსტრუქცია იხილეთ ბმულზე. კონკურსთან დაკავშირებული ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის კოორდინატორებს:   მაკა ქაჯაია , ელ.ფოსტა:  kajaia@rustaveli.org.ge ,   ტელ. 2200220(4409) ანა გოგუაძე , ელ.ფოსტა  goguadze@rustaveli.org.ge შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი გისურვებთ წარმატებებს!
სრულად