სიახლეები

ცვლილება სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 16 ივნისის N74 ბრძაბენაში

12/07/2017 17:36
"2017 წლის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის პირობებისა და საკონკურსო განაცხადების ფორმების დამტკიცების შესახებ" სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 16 ივნისის N74 ბრძაბენაში ცვლილების შესახებ.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_4277.JPG
11/07/2017 17:38

მარინე ჩიტაშვილის ფონდში საქმიანობის შემაჯამებელი ღონისძიება

10 ივლისს 18:00 საათზე, გაიმართა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ყოფილი გენერალური დირექტორის, პროფესორ მარინე ჩიტაშვილის გაცილების ღონისძიება. შეხვედრაზე მოწვეულები იყვნენ: საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი და მოადგილეები, განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, ფონდის საერთაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს წევრები, ოქსფორდისა და რუსთაველის ფონდის ერთობლივი პროგრამის კომისსის წევრები და ფონდის თანამშრომლები. ღონისძიებაზე შედგება პროფესორ მარინე ჩიტაშვილის მიერ ფონდის ხელმძღვანელობის პერიოდში არსებული მიღწევების მოკლე პრეზენტაცია. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა მადლობა გადაუხადა ქალბატონ მარინე ჩიტაშვილს ფონდის განვითარების საქმეში შეტანილი უმნიშვნელოვანესი წვლილისთვის, კვალიფიციური კადრების მომზადებისა და ფონდის საერთაშორისო თანამშრომლობის განვითარებისთვის. ბატონმა ალექსანდრემ იმედი გამოთქვა, რომ ქალბატონი მარინეს მიერ შექმნილი გუნდი გააგრძელებს დასახული ამბიციური მიზნების განხორციელებას. ასევე, მადლიერება გამოხატეს საერთაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს წევრებმა და აღნიშნეს, რომ ქალბატონი მარინეს თაოსნობითა და სამინისტროს მხარდაჭერით ფონდმა ორი წლის მანძილზე უზარმაზარი შრომა გასწია მსოფლიო სამეცნიერო ფონდებთან თანამშრომლობისა და თანაბარუფლებიანი პარტნიორობისთვის.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/Group%20photo.jpg
10/07/2017 17:39

ფონდის წარმომადგენლობა პეკინის საერთაშორისო სიმპოზიუმზე

შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდის წარმომადგენლებმა მონაწილეობა მიიღეს ქ. პეკინში (ჩინეთი) 2017 წლის 2-4 ივლისს  გამართულ საერთაშორისო სიმპოზიუმში, რომელიც მიეძღვნა ჩინეთის პრეზიდენტის ბატონი ქსი ჯინპინგის მიერ ინიცირებულ განვითარების სტრატეგიას და ჩარჩო პროგრამას „The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road“, რომელიც ცნობილია, როგორც „სარტყელისა და გზის ინიციატივა“ (B&R/ Belt and Road Initiative). აღნიშნული სტრატეგიის მიზანია გააძლიეროს თანამშრომლობა ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკასა და ევრაზიის კონტინენტის ქვეყნებს შორის. სიმპოზიუმის ორგანიზატორის, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფონდის,  მიერ შემუშავებულია “Science – Talent-Future” „მეცნიერება-ნიჭი-მომავალი” პროგრამის სამოქმედო გეგმა, რომლის ფარგლებშიც იგი მზადაა სხვა ფონდებთან ერთობლივად ორგანიზება გაუწიოს მიზნობრივი აქტივობების განხორციელებას და პარტნიორ ფონდებთან ერთობლივად შეარჩიოს და დააფინანსოს აბრეშუმის გზის ქვეყნების  საერთო სამეცნიერო მიზნების მქონე გამორჩეული კვლევითი ჯგუფები. სიმპოზიუმში მონაწილეობა მიიღო 30-მდე სხვადასხვა ქვეყნის სამეცნიერო ორგანიზაციებმა, სამეცნიერო ფონდებმა, მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების პოლიტიკის განმსაზღვრელი სააგენტოებმა.  სიმპოზიუმის პლენარულ სხდომებსა და სამუშაო შეხვედრებზე განხილული გახლდათ სარტყლისა და გზის ჩარჩო პროგრამის (BRFF - Belt&Road Funding Framework) მიზნები: მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება აბრეშუმის გზის ქვეყნებში; საერთაშორისო ცენტრების ფარგლებში თანამშრომლობა ერთობლივი კვლევების განვითარებისთვის; მულტიეროვნული კვლევითი სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმების შემუშავება; აკადემიური გაცვლითი პროგრამების შექმნა და მეცნიერთა მობილობის ხელშეწყობა. ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალურმა დირექტორმა, ქალბატონმა მანანა მიქაბერიძემ სიმპოზიუმის მონაწილეებს წარუდგინა ფონდის მისია, მიზნები და ამოცანები, გააცნო ფონდის საქმიანობა და გამოთქვა სრული მზადყოფნა საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავებისათვის. იგეგმება ეროვნული სამეცნიერო ფონდის აქტიური ჩართულობა BRFF სამომავლო აქტივობებში . ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ 2017 წლის 5 ივლისს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფონდსა და სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდს შორის გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც მიზნად ისახავს ერთობლივი საგრანტო კონკურსების ადმინისტრირებას, სამეცნიერო ღონისძიებების ჩატარებას და სხვა აქტივობების განხორციელებას. 
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/88.jpg
10/07/2017 14:11

საკონსულტაციო შეხვედრა

7 ივლისს 16:00 საათზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2017 წლის კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის ჯგუფური საკონსულტაციო შეხვედრა. საკონსულტაციო შეხვედრაზე მოსულ საზოგადოებას განემარტა საგრანტო პროექტის წესი და პირობები.
სრულად

“სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის“ 2017 წლის საგრანტო კონკურსის შუალედური შედეგები

07/07/2017 15:44
2017 წლის “სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის“ საგრანტო კონკურსზე დარეგისტრირებული საპროექტო განაცხადების ტექნიკური ექსპერტიზის შედეგებში არსებული ტექნიკური ხარვეზის გასწორების მიზნით დირექტორის 2017 წლის 30 ივნისის N86 ბრძანებაში შევიდა ცვლილება. ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 7 ივლისის N 91  ბრძანება.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/1_1.jpg
07/07/2017 09:44

საკონსულტაციო შეხვედრა

6 ივლისს 16:00 საათზე ფონდის საკონფერენციო დარბაზში მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების 2017 წლის საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის ჯგუფური საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართა. საკონსულტაციო შეხვედრაზე მოსულ საზოგადოებას განემარტა საგრანტო პროექტის წესი და პირობები.
სრულად

„დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების“ 2017 წლის საგრანტო კონკურსის შუალედური შედეგები

05/07/2017 14:09
2017 წლის „დოქტორანტურის საგანამანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების  კონკურსზე დარეგისტრირდა 238 საპროექტო განაცხადი. ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 5 ივლისის N89 ბრძანებით, კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო კონკურსიდან მოიხსნა 15 საპროექტო განაცხადი. ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება
სრულად

„სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის“ 2017 წლის საგრანტო კონკურსის შუალედური შედეგები

04/07/2017 15:24
2017 წლის „სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის“ საგრანტო კონკურსზე დარეგისტრირდა 55 საპროექტო განაცხადი. ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 30 ივნისის N86 ბრძანებით, კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო კონკურსიდან მოიხსნა 13 საპროექტო განაცხადი. ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/19720276_10155459457552378_495184357_o.jpg
03/07/2017 11:54

შეხვედრა საფრანგეთის ეროვნულ კვლევით ცენრტთან

30 ივნისს, ორმხრივი თანამშრომლობის მიზნით, გაიმართა შეხვედრა რუსთაველის ფონდსა და საფრანგეთის ეროვნულ კვლევით ცენტრს შორის (Irstea). კვლევით ცენტრს წარმოადგენდნენ: რაულ მილე (საერთაშორისო ურთიერთობების ხელმძღვანელი),  პირიკ  ჟივონი (გენერალური დირექტორი). ტერი ბურტე (სამეცნიერო და საუნივერსიტეტო კოოპერაციის ატაშე და, ამავდროულად, საქართველოში საფრანგეთის საელჩოს წარმომადგენელი). მხარეებმა ისაუბრეს ფონდისა და კვლევითი ცენტრის საქმიანობასა და მიზნებზე. საფრანგეთის ეროვნული კვლევითი ცენტრის წარმომადგენლებმა თავიანთ პრეზენტაციაში Irstea-ს მიმართულებებსა და ინტერესებს გაუსვეს ხაზი. საფრანგეთის მხარის მიერ გამოიხატა სურვილი და მზაობა, მჭიდროდ ითანამშრომლონ საქართველოს მეცნიერებთან (ერთობლივად განავითარონ კვლევითი პროექტები პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020“-ში წარსადგენად), გაუზიარონ გამოცდილება დაინტერესებულ პირებს,  ითანამშრომლონ პოლიტიკის შემმუშავებელ და განმახორციელებელ სააგენტოებთან გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობის სფეროში საჯარო პოლიტიკის განსაზღვრის მიმართულებით.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_4197.JPG
30/06/2017 11:24

საკონსულტაციო შეხვედრა

29 ივნისს 16:00 საათზე ფონდის საკონფერენციო დარბაზში  მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის რიგით მეორე ჯგუფური საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართა. საკონსულტაციო შეხვედრაზე მოსულ საზოგადოებას განემარტა საგრანტო პროექტის წესი და პირობები.
სრულად