სიახლეები

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი განაცხადის მოხსნის შესახებ

22/08/2017 17:58
2017 წლის მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიების საგრანტო კონკურსის ფარგლებში წარმოდგენილი განაცხადის მოხსნის შესახებ სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის N 117 ბრძანება.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/slider2.jpg
22/08/2017 17:53

„სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის“ 2017 წლის კონკურსის შედეგები

2017 წლის 26 ივლისს „სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის“კონკურსში დარეგისტრირდა 60 საკონკურსო განაცხადი შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებში: 1. ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები - 23 საკონკურსო განაცხადი 2. ინჟინერია და ტექნოლოგიები - 5  საკონკურსო განაცხადი 3. სამედიცინო და ჯანმრთელობის მეცნიერებები - 4 საკონკურსო განაცხადი 4. აგრარული მეცნიერებები - 3  საკონკურსო განაცხადი 5. სოციალური მეცნიერებები - 5 საკონკურსო განაცხადი 6. ჰუმანიტარული მეცნიერებები - 11 საკონკურსო  განაცხადი 7. საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები - 9 საკონკურსო განაცხადი 2017 წლის 09 აგვისტოს  ფონდში გაიმართა ,,სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 01 აგვისტოს  N105 ბრძანებით  შექმნილი საკონკურსო განაცხადების  შემფასებელი საკონკურსო კომისია. კომისიამ შეაფასა 60 საკონკურსო განაცხადი   ფონდის   გენერალური დირექტორის 2017 წლის 26 ივნისის  N81 ,,სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის გამართვის წესის“ ბრძანების მე-9 მუხლით ჯილდოზე წარდგენილი საკონკურსო განაცხადების    შეფასების   კრიტერიუმების   შესაბამისად და მიიღო გადაწყვეტილება კონკურსში წარდგენილი 60 საკონკურსო განაცხადი შეეფასებინათ შემდეგი  სისტემით. კერძოდ: A+   - საუკეთესო A   -   ძალიან   კარგი B   - კარგი C   - დამაკმაყოფილებელი საკონკურსო კომისიამ გამოავლინა „სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის“ 2017 წლის კონკურსის ექვსივე  ჯილდოს ნომინაციის გამარჯვებულები. საკონკურსო კომისიის რეკომენდაციით, სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი სერტიფიკატებით  აჯილდოებს კონკურსში მონაწილე რიგ მეცნიერებსა და მეცნიერთა ჯგუფებს. დირექტორის ბრძანება შეფასებები სერტიფიკატები  
სრულად

საგრანტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროექტების ანგარიშის ფორმების დამტკიცების შესახებ

18/08/2017 16:39
საგრანტო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პროექტების ანგარიშის ფორმების დამტკიცების შესახებ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 18 აგვისტოს N 116 ბრძანება.
სრულად

მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2017 წლის კონკურსის პირველი ეტაპის შედეგები

18/08/2017 14:35
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის უკრაინაში (მტცუ) მიერ “მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის” ფარგლებში ორგანიზებული 2017 წლის კონკურსის პირველი ეტაპის შედეგები დამტკიცდა ფონდის გენერალური დირექტორის 2017 წლის 18 აგვისტოს  N115 ბრძანებით. პირველ ეტაპზე კონკურსში მონაწილე 72 პროექტიდან შერჩეულ იქნა საუკეთესო ქულების მქონე 25 საპროექტო წინადადება. შერჩეული პროექტების ხელმძღვანელები ელექტრონული ფოსტით მტცუ-დან მიიღებენ სპეციალურ ფორმას პროექტების სრული სახით მომზადებისათვის, სადაც მინიჭებული ექნებათ ინდივიდუალური სარეგისტრაციო ნომერი. II ეტაპზე გადასული პროექტების ხელმძღვანელებმა ფონდის კანცელარიაში სათანადო ფორმის შესაბამისად მომზადებული პროექტების სრული ვერსიები და თანამშრომლობის შესახებ ინტერესის გამოხატვის წერილ(ებ)ი უნდა წარმოადგინონ  2017   წლის   15 სექტემბრის  17:00   საათის ჩათვლით . სრული სახით მომზადებული პროექტების შეფასება (მეორე ეტაპი) განხორციელდება მტცუ-ს ექსპერტების მიერ, რის საფუძველზეც მტცუ-ს მმართველთა საბჭო გამოავლენს დასაფინანსებელ პროექტებს. ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტების დამტკიცების შესახებ კონკურსის პირველი ეტაპის შედეგები
სრულად

მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსზე რეგისტრირებული პროექტების საბოლოო ქულის დაანგარიშების წესი

15/08/2017 14:51
2017 წლის მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსზე რეგისტრირებული პროექტების საბოლოო ქულის დაანგარიშების წესის შესახებ სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის N113 ბრძანება
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/slider2.jpg
09/08/2017 17:15

ფუნდამენტური და ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევითი გრანტების კონკურსანტთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ 2017 წლის ფუნდამენტური კვლევებისა და ახალგაზრდა მეცნიერთა საგრანტო კონკურსის პროექტებს შეაფასებს აშშ-ის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის შვილობილი ორგანიზაცია, სამოქალაქო კვლევების განვითარების ფონდი (CRDF Global). შეგახსენებთ, რომ შეფასების პროცესში ჩართულ დამოუკიდებელ საერთაშორისო ექსპერტთა ვინაობა კონფიდენციალურია. საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებებით (საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 21-ე მუხლის მე-7 პუნქტი, ცვლილების თარიღი 16.06.2017), კონფიდენციალურია იმ ექსპერტთა ვინაობა, რომლებიც უზრუნველყოფენ სამეცნიერო საგრანტო, აგრეთვე ინოვაციური პროექტის დაფინანსების კონკურსის/კონკურსების ფარგლებში წარდგენილი პროექტების შეფასებას. ამასთანავე, 2017 წლის 16 ივნისს ცვლილება შევიდა "მეცნიერების, ტექნოლოიების და მათი განვითარების შესახებ" საქართველოს კანონის მე/151 მუხლში და დაემატა შემდეგი შინაარსის მე-4 პუნქტი: "იმ ექსპერტთა ვინაობა, რომლებიც უზრუნველყოფენ სამეცნიერო ფონდის მიერ ადმინისტრირებული საგრანტო კონკურსის/კონკურსების ფარგლებში წარდგენილი პროექტების შეფასებას, კონფიდენციალურია.“
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/slider2.jpg
09/08/2017 10:41

ფონდი აგრძელებს მეცნიერთა რეგისტრაციას ექსპერტთა ბაზაში

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აგრძელებს საქართველოს და უცხო ქვეყნის მეცნიერთა რეგისტრაციას საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ექსპერტთა ბაზაში. აღნიშნული ბაზა ივსება  ქართულ და ინგლისურ ენებზე. საერთაშორისო ექსპერტები ავსებენ მხოლოდ ინგლისურ ვერსიას. აქვე, შეგახსენებთ, რომ აღდგენილია ფონდის კონკურსების შემფასებელ გარეშე ექსპერტთა კონფიდენციალობის საკითხი. საქართველოს მთავრობის მიერ ინიცირებული საკანონმდებლო ცვლილებებით (საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 21-ე მუხლის მე-7 პუნქტი, ცვლილების თარიღი 16.06.2017), კონფიდენციალურია იმ ექსპერტთა ვინაობა, რომლებიც უზრუნველყოფენ სამეცნიერო საგრანტო, აგრეთვე ინოვაციური პროექტის დაფინანსების კონკურსის/კონკურსების ფარგლებში წარდგენილი პროექტების შეფასებას. ამასთანავე, 2017 წლის 16 ივნისს ცვლილება შევიდა "მეცნიერების, ტექნოლოიების და მათი განვითარების შესახებ" საქართველოს კანონის მე/151 მუხლში და დაემატა შემდეგი შინაარსის მე-4 პუნქტი: "იმ ექსპერტთა ვინაობა, რომლებიც უზრუნველყოფენ სამეცნიერო ფონდის მიერ ადმინისტრირებული საგრანტო კონკურსის/კონკურსების ფარგლებში წარდგენილი პროექტების შეფასებას, კონფიდენციალურია.“ გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ექსპერტთა ბაზიდან მეცნიერთა შერჩევა მოხდება სამეცნიერო პროდუქტიულობის მაჩვენებლებისა (c, h index) და სამეცნიერო-კვლევით საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობაზე დაყრდნობით. შერჩევისას აგრეთვე, გათვალისწინებული იქნება ინტერესთა კონფლიქტის საკითხი. გთხოვთ, რეგისტრაცია გაიაროთ ბმულზე . ფონდი მადლობას უხდის მეცნიერებს ნდობისა და თანამშრომლობისთვის.
სრულად

სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს კონკურსს შემდეგ ვაკანსიებზე:

08/08/2017 16:52
 1. საფინანსო-ეკონომიკური და მატერიალური უზრუნველყოფის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი (შესყიდვების კუთხით);  2. სამეცნიერო გრანტებისა და პროგრამების უზრუნველყოფის, შეფასებისა და ანალიზის დეპარტამენტის უფროსი;  3. სამეცნიერო გრანტებისა და პროგრამების უზრუნველყოფის, შეფასებისა და ანალიზის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი (სამეცნიერო გრანტებისა და პროგრამების ადმინისტრირების კუთხით); კანდიდატმა კონკურსში მონაწილეობისათვის განაცხადი უნდა წარადგინოს მხოლოდ ელექტრონული ფორმით საჯარო სამსახურის ბიუროს მიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის (www.hr.gov.ge) მეშვეობით;   დეტალური ინფორმაცია კონკურსის პირობების შესახებ გთხოვთ, იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ბმულებზე: https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44485?active=1 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44486?active=1 https://www.hr.gov.ge/JobProvider/UserOrgVaks/Details/44484?active=1  
სრულად

დოქტორანტურის საგანმანათებლო პროგრამების დაფინანსების საგრანტო კონკურსზე წარმოდგენილი პროექტების შეფასებისა და საბოლოო ქულის დაანგარიშების წესი

04/08/2017 15:06
2017 წლის დოქტორანტურის საგანმანათებლო პროგრამების დაფინანსების საგრანტო კონკურსზე წარმოდგენილი პროექტების შეფასებისა და საბოლოო ქულის დაანგარიშების წესის შესახებ სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის N111 ბრძანება.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_4852.JPG
02/08/2017 16:38

მეორე სამუშაო შეხვედრა საქართველოს ინსტიტუციებისგან შემდგარ კონსორციუმის წარმომადგენლებთან

2 აგვისტოს, შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში გაიმართა მეორე სამუშაო შეხვედრა საქართველოს სხვადასხვა ინსტიტუციისაგან შემდგარ კონსორციუმის წევრებთან. შეხვედრაზე მონაწილეებმა განიხილეს  Clarivate Analytics -თან კონკრეტული პირობები და ხელშეკრულების დეტალები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და  შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის ორგანიზებით, მიმდინარეობს მოლაპარაკება  Clarivate Analytics -თან, რათა კონსორციუმის წევრმა ინსტიტუციებმა მიიღონ წვდომა აღნიშნული კომპანიის გარკვეულ პროდუქტებზე. შეხვედრას ესწრებოდნენ კონსორციუმში შემავალი ინსტიტუციების წარმომადგენლები: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიიდან; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან; საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიიდან; ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან; თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტიდან; ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან; სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან; შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტიდან; თავისუფალი უნივერსიტეტიდან და საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტიდან.
სრულად