სიახლეები

დოქტორანტურის კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

22/09/2017 14:36
დოქტორანტურის საგანამანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის კონკურსის შედეგები ფონდის ვებგვედზე გამოქვეყნდება 5 ოქტომბერს.  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Images/image003.jpg
22/09/2017 12:08

“მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო ფესტივალი - 2017”

24 სექტემბერი, კვირა, 2017 წელი 12:00 - დასაწყისი რიყის პარკი დღის წესრიგი 12:00 – 12:30   ღონისძიების საზეიმო გახსნა მისალმება ვიცე-პრემიერი, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი - ალექსანდრე ჯეჯელავა  თბილისის მერი - დავით ნარმანია  საქართველოს ინტელექტუალური  საკუთრების ეროვნული ცენტრის „საქპატენტი“ თავმჯდომარე - ნიკოლოზ გოგილიძე  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი - მანანა მიქაბერიძე   12:30-18:00    ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებები „საბავშვო მეცნიერება“ - სახალისო ცდები და ექსპერიმენტები სკოლის მოსწავლეებისთვის, ბრიტანული სამეცნიერო შოუ. „ინოვაციების გამოფენა“ - უნივერსიტეტებისა და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებების მიერ წარმოდგენილი ინოვაციური პროექტების გამოფენა   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ფესტივალის შესახებ ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილია რამდენიმე ცენტრალური და აგრეთვე 300-მდე  პარალელური ღონისძიება: კონფერენციები, პრეზენტაციები, გამოფენები, სამეცნიერო-პოპულარული ლექცია-სემინარები, ტრენინგები, ღია კარის დღეები, სახალისო მეცნიერება სკოლის მოსწავლეებისთვის და სხვ. გავიხსენებთ  იმ დიდ ქართველ მეცნიერებს, რომელთა იუბილესაც წელს აღვნიშნავთ, გავეცნობით ქართული და მსოფლიო მეცნიერების უახლეს მიღწევებს და  ახალგაზრდა თაობას მეცნიერების მიმართ ინტერესს გავუღვივებთ. https://www.facebook.com/scienceandinnovationfestival/ http://tbilisisciencefestival.ge/
სრულად

2017 წლის მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების გრანტით დაფინანსების კონკურსის შედეგები

11/09/2017 12:42
მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიების საგრანტო კონკურსის   საკონკურსო კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე, კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობის გამო ფონდის კონკურსიდან მოიხსნა 4 საკონკურსო განაცხადი გენერალური დირექტორის ბრძანება მოხსნილი განაცხადების შესახებ   საკონკურსო კომისიის რეკომენდაციის საფუძველზე  ფონდის გენერალური დირექტორის ინდივიდუალურ-სამართლებრივი აქტით დამტკიცდა საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებებისათვის გამოყოფილი თანხის გადანაწილების წესი კონფერენციებზე, სეზონურ სკოლებსა და კომბინირებულ ღონისძიებებზე გენერალური დირექტორის ბრძანება თანხის გადანაწილების შესახებ   მობილობის გრანტის შემთხვევაში, კომისიამ  შეაფასა პროექტები შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით და დაადგინა ორი რანჟირებულ სია, ახალგაზრდა მეცნიერთათვის და სხვა მონაწილე სუბიექტებისათვის.   რანჟირებული სია ახაგაზრდა მეცნიერთათვის რანჟირებული სია სხვა მონაწილე სუბიექტებისათვის  საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების გრანტის შემთხვევაში, კომისიამ  შეაფასა პროექტები შეფასების კრიტერიუმების მიხედვით და დაადგინა სამი რანჟირებულ სია, კონფერენციებისათვის, სეზონური სკოლებისათვის და კომბინირებული ღონისძიებებისათვის.  რანჟირებული სია კონფერენციებისათვის რანჟირებული სეზონური სკოლებისათვის რანჟირებული სია კომბინირებული ღინისძიებებისათვის გენერალური დირექტორის ბრძანება გამარჯვებული პროექტების შესახებ  
სრულად

2017 წლის ფუნდამენტური კვლევების სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტით დაფინანსების კონკურსის შუალედური შედეგები

11/09/2017 12:33
2017 წლის „ფუნდამენტური კვლევების სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტით დაფინანსების კონკურსზე“ დარეგისტრირდა 601 საპროექტო განაცხადი. ფონდის გენერალური დირექტორის N128 ბრძანებით  კონკურიდან მოიხსნა 185 განაცხადი, რომელთაც გაუდგინდა კონკურსის პირობებთან შეუსაბამობა. კონკურსიდან მოხსნილი პროექტების სტატისტიკური ანალიზი ინსტიტუციების, მოხსნის მიზეზისა და სამეცნიერო მიმართულებების მიხედვით. 
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/image/SRNSFG%20magidis%20baneri%201.jpg
11/09/2017 11:29

საქართველოს მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2017

24 სექტემბრიდან 8 ოქტომბრამდე განათლებისა და მეცნიერების  სამინისტროს ორგანიზებით იმართება „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი 2017” . ფესტივალის მიზანია, ერთის მხრივ, ქვეყნის სამეცნიერო და ინოვაციური პოტენციალის წარმოჩენა და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება, მეორეს მხრივ, სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების პოპულარიზაცია. მეცნიერებაში ინოვაციური მიდგომების წახალისება და დანერგვა, მკვლევართა მოტივაციის გაზრდა. ახალგაზრდების, სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების დაინტერესება სამეცნიერო კვლევებითა და ინოვაციებით. ფესტივალი ხელს შეუწყობს ფართო საზოგადოებისათვის ქართველ და უცხოელ მკვლევართა მიღწევების გაცნობას. ფესტივალის ფარგლებში,  შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი გეგმავს სხვადასხვა ღონისძიებიას. გთხოვთ, იხილოთ ღონისძიებების განრიგი .   ფონდის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე დასასწრებად გთხოვთ დარეგისტრირდეთ სასურველ ბმულებზე.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_4993.JPG
05/09/2017 13:15

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) საინფორმაციო დღე

მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში ჩატარდა ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) საინფორმაციო დღე.  შეხვედრაზე ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) ეროვნულმა საკონტაქტო პირებმა (NCPs) მიმოიხილეს ERC-ის საგრანტო სქემები და წარადგინეს პრეზენტაცია მიმდინარე ღია კონკურსების შესახებ:  ERC Starting Grant ,  ERC Synergy Grant    განხილულ საკითხებს შორის იყო   საპროექტო წინადადების წარდგენა, აპლიკაციის შემადგენლი ნაწილები, პროექტების შეფასების სქემა, ERC-ის გრანტიორების გამოცდილებადა სხვა საჭირო ინფორმაცია.   
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/slider2_1.jpg
25/08/2017 17:47

2017 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის „სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის“ შედეგები

კომისიის მიერ შეფასებული პროექტები. კომისიამ დაადგინა რანჟირებული სია და  გამოავლენა 4 გამარჯვებული პროექტი, რომელიც წარედგინა ფონდის გენერალურ დირექტორს დასამტკიცებლად. გენერალური დირექტორის ბრძანება. გამარჯვებულებმა გთხოვთ, წარმოადგინოთ სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის კანცელარიაში არაუგვიანეს 2017 წლის  8 სექტემბრისა  17:00 საათისა ფონდის გენერალური დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებული დოკუმენტები. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ დოკუმენტების ვადის დარღვევით წარმოდგენის შემთხვევაში გამარჯვებულ აპლიკანტებთან საგრანტო ხელშეკრულება არ გაფორმდება!
სრულად

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსის მონაწილეთა საყურადღებოდ!

25/08/2017 13:16
შევიდა ცვლილება გენერალური დირექტორის ბრძანებაში. გთხოვთ, იხილოთ ბრძანება .
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Images/saertashoriso/download%2011_1.jpg
25/08/2017 09:57

ERC -ის საინფორმაციო დღე

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ატარებს ERC - ის საინფორმაციო დღეს.   ფონდი, როგორც ERC საკონტაქტო პირი საქართველოში, ატარებს საინფორმაციო დღეს ERC-ის კონკურსებში მონაწილეობით დაინტერებული მეცნიერებისთვის. შეხვედრა ჩატარდება 27 სექტემბერს, 16:00 საათზე საკონფერენციო დარბაზში. სამუშაო ენა ქართული და ინგლისური.   საინფორმაციო დღეზე დასწრებისთვის, გთხოვთ, დარეგისტრირდეთ შემდეგ ბმულზე .  ERC - ის კონკურსების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია, გთხოვთ იხილოთ  ვებ გვერდზე.     ასევე, გთხოვთ, გაეცნოთ სასარგებლო ბმულებს და დეტალურ ინფორმაციას:   Read  Informatio n  fo r   Applicant s   and  W or k   Programme Read  Information to Applicants to starting grants Information for applicants to the Synergy Grant Call 2018:  http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide18-erc-syn_en.pdf Frequently asked questions:  http://ec.europa.eu/geninfo/query/index.do?queryText=questions+synergy&query_source=RESEARCHPP&summary=summary&more_options_source=restricted&more_options_date=*&more_options_date_from=&more_options_date_to=&more_options_language=en&more_options_f_formats=*&swlang=en ERC 2013- Synergy Grant       https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc_2013_syg_results.pdf      ü https ://erc.europa.eu/funding/advanced-grants   ERC work programme 2018 https:// erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC-Work-Programme-2018.pdf   European Research Council (ERC) Frontier Research Grants http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-guide17-erc-adg_en.pdf   View the  step-by-step video  Introduction to application process, including tips & tricks for the interview https://vimeo.com/94179654 Consult  ER C  websit e   for latest funding opportunities, view ERC funded projects   More information on   http://erc.europa.eu    To subscribe to the ERC newsletter http://erc.europa.eu/keep-updated-erc     National Contact Point  http://erc.europa.eu/national-contact-points   Where to apply   http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/op portunities/index.html   Your grant offices  
სრულად

„მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში გრანტების გამოცხადების, კონკურსის პირობებისა და საკონკურსო განაცხადის ფორმების დამტკიცების შესახებ“

23/08/2017 17:49
„მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2017 წლის კონკურსის გამოცხადების, კონკურსის პირობებისა და საკონკურსო განაცხადის ფორმების დამტკიცების შესახებ“ სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის N120 ბრძანება.
სრულად