საკონსულტაციო დღეების განრიგი

საკონსულტაციო დღეების განრიგი

09/02/2016 16:39

ფონდი აცხადებს ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტები

ფონდი აცხადებს ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტები

 

 

 

 

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსების კონკურსი20 ივლისი, 16:00 სთ - ჯგუფური კონსულტაცია - სარეგისტრაციო ფორმა

სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარების საგრანტო კონკურსი

 1. 18 ოქტომბერი, 16:00 სთ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზი;
 2. 31 ოქტომბერი, 16:00 სთ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზი;

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების დაფინანსების კონკურსი

 1. 20 ივლისი 16:00 სთ -  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზი;
 2. 26 ივლისი 16:00 სთ -  შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზი;

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტები

 1. 7 ივნისი 16:00 სთ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზი ;
 2. დამატებითი ჯგუფური საკონსულტაციო შეხვედრა  8 ივნისი 16:00 სთ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზი ;
 3. 21 ივნისი 16:00 სთ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზი;

უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით სამეცნიერო გრანტი

 1. 26 აპრილი 16:00 სთ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი G კორპუსის 106-ე აუდიტორია ;
 2. 5 მაისი 16:00 სთ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზი ;
 3. 10 მაისი 16:00 სთ - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 107-ე აუდიტორია (I კორპუსი) ; 
 4. 11 მაისი 14:00 სთ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მწვანე დარბაზი ;
 5. 16 მაისი 16:00 სთ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გ. ნიკოლაძის სახ. აუდიტორია;
 6. 19 მაისი 16:00 სთ - ფონდის სააქტო დარბაზი;

ფუნდამენტური კვლევების გრანტები

 1. 26 აპრილი 16:00 სთ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი G კორპუსის 106-ე აუდიტორია;
 2. 5 მაისი 16:00 სთ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზი;
 3. 10 მაისი 16:00 სთ - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 107-ე აუდიტორია (I კორპუსი);
 4. 11 მაისი 14:00 სთ - აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მწვანე დარბაზი;
 5. 16 მაისი 16:00 სთ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გ. ნიკოლაძის სახ. აუდიტორია;
 6. 19 მაისი 16:00 სთ - ფონდის სააქტო დარბაზი;

გამოყენებითი კვლევების გრანტები

 • 22 აპრილი, 16:00 საათი - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზი;
 • 26 აპრილი, 16:00 საათი - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი  G კორპუსის 106-ე აუდიტორია;
 • 5 მაისი,  16:00 საათი - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზი;
 • 10 მაისი, 16:00 საათი - ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  107-ე აუდიტორია (I კორპუსი); 
 • 11 მაისი, 14:00 საათი - აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მწვანე დარბაზი;
 • 16 მაისი, 16:00 საათი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გ. ნიკოლაძის სახ. აუდიტორია (ადმინისტრაციული კორპუსი)

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

 • 2016 წლის 14 აპრილი;
 • 2016 წლის 22 აპრილს;

მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2016 წლის კონკურსი

 • 2016 წლის 24 თებერვალი 16:00 სთ.
 • 2016 წლის 11 ივლისი 16:00 სთ.
 • 2016 წლის 23 სექტემბერი 16:00 სთ.
 • 2016 წლის 11 ოქტომბერი 18:00 სთ. - ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსი, 115-ე აუდიტორია
 • 2016 წლის 12 ოქტომბერი 17:00 სთ. - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G კორპუსის საკონფერენციო დარბაზი (106)

მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა   კონკურსი „ლეონარდო და ვინჩი“

 • 2016 წლის 1 მარტი 16:00 სთ.
 • 2016 წლის 7 აპრილი 16:00 სთ.
 • 2016 წლის 1 სექტემბერი 16:00 სთ.

ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირებისათვისსახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების 2016 წლის  კონკურსი

 • 2016 წლის 23 თებერვალი 16:00 სთ.

2016 წლის საკონფერენციო გრანტების კონკურსი

 • 2016 წლის 22 თებერვალი 16:00 სთ.

სეზონური სკოლების 2016 წლის საგრანტო კონკურსი

 • 2016 წლის 4 მარტი 16:00 სთ.

ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის ერთობლივი პროგრამის კონკურსი

 • 2016 წლის 10 მარტი 16:00 სთ.
 • 2016 წლის 19 აპრილი 16:00 სთ.

2016 წლის საკონფერენციო გრანტების კონკურსს

 

20/01/2016 16:53