თანამშრომლები

თანამშრომლები

28/10/2015 16:51

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის თანამშრომელთა საკონტაქტო ინფორმაცია

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ელ-ფოსტა

შიდა

   

ადმინისტრაცია

1

გენერალური დირექტორი

ზვიად გაბისონია

 gabisonia@rustaveli.org.ge

4422

   

2

გენერალური დირექტორის თანაშემწე

 ნათია მეტრეველი

metreveli@rustaveli.org.ge

4433

   

იურიდიული და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

3

დეპარტამენტის უფროსი    

ეკატერინე ბუთლიაშვილი

butliashvili@rustaveli.org.ge

4222

   

4

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

მარიამ იაშვილი

iashvili-mariam@rustaveli.org.ge

4408

   

5

მთავარი სპეციალისტი

მანანა დათუაშვილი

datuashvili@rustaveli.org.ge

4202

   

6

მთავარი სპეციალისტი

ნათია იაშვილი

iashvili-natia@rustaveli.org.ge

4207

   

7

მთავარი სპეციალისტი

ნინო მაჩურიშვილი

machurishvili@rustaveli.org.ge

4010

   

8

სპეციალისტი

გრიგოლ ვატიტაძე

vatitadze@rustaveli.org.ge

     
9 სპეციალისტი ლია მესხიძე mesxidze@rustaveli.org.ge 4014    
10 სპეციალისტი სალომე თეზელაშვილი stezelashvili@rustaveli.org.ge      

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური

11

სამსახურის უფროსი

 

 

 

   

12

მთავარი სპეციალისტი

თამარ ბოკუჩავა

bokuchava@rustaveli.org.ge

4011

   

13

სპეციალისტი

მარიამ ხურციძე

khurtsidze@rustaveli.org.ge

4021

   

საფინანსო-ეკონომიკური და მატერიარული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი

14

დეპარტამენტის უფროსი   

მალხაზ ხოფერია

khoperia@rustaveli.org.ge

4111

   

15

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ლელა ღუდუშაური

gudushauri@rustaveli.org.ge

4122

   

16

მთავარი სპეციალისტი

ეკატერინე ჯავახიშვილი

javakhishvili@rustaveli.org.ge

4104

   

17

მთავარი სპეციალისტი

თეონა ირემაშვილი

iremashvili@rustaveli.org.ge

4102

   

18

მთავარი სპეციალისტი

თინათინ ლომსაძე

lomsadze@rustavli.org.ge

4103

   

19

მთავარი სპეციალისტი

ირაკლი გულუა

gulua@rustaveli.org.ge

4203

   

20

სპეციალისტი

ნიკო ხუციშვილი

khutsishvili@rustaveli.org.ge

4101

   

ტექნოლოგიური განვითარებისა და საინფორმაციო უზრუნველყოფის სამსახური

21

სამსახური უფროსი

მარინე ხიზანიშვილი

khizanishvili@rustaveli.org.ge

4012

   

22

 სპეციალისტი

ლუკა თარხნიშვილი

ltarkhnishvili@rustaveli.org.ge

4013

   

23

სისტემური ადმინისტრატორი

გიორგი დავითაშვილი

gdavitashvili@rustaveli.org.ge

4499

   

სამეცნიერო და სასწავლო ღონისძიებების უზრუნველყოფის სამსახური

24

სამსახური უფროსი

მაია ქაჯაია

kajaia@rustaveli.org.ge

4409

   

25

სპეციალისტი

ნინო გოგაძე

gogadze@rustaveli.org.ge

     
26 სპეციალისტი მარიამ მანია mania@rustaveli.org.ge      

სამეცნიერო გრანტებისა და პროგრამების უზრუნველყოფის, შეფასებისა და ანალიზის დეპარტამენტი

27

დეპარტამენტის უფროსი   

ეკატერინე კლდიაშვილი

ekldiashvili@rustaveli.org.ge

4322

   

28

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

გიორგი ბაგაშვილი

bagashvili@rustaveli.org.ge

4305

   

29

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ქეთევან გაბიტაშვილი

gabitashvili@rustaveli.org.ge

4407

   

30

მთავარი სპეციალისტი

თორნიკე სხირტლაძე

skhirtladze@rustaveli.org.ge

4133

   

31

მთავარი სპეციალისტი

ნინო ბიწაძე

bitsadze@rustaveli.org.ge

4405

   

32

მთავარი სპეციალისტი

ხათუნა არაბული

arabuli@rustaveli.org.ge

4304

   

33

მთავარი სპეციალისტი

დავით ჩიჩუა

chichua@rustaveli.org.ge

4402

   

34

მთავარი სპეციალისტი

ვაჟა ლომიძე

lomidze@rustaveli.org.ge

4404

   

35

მთავარი სპეციალისტი

ლანა დავითულიანი

ldavituliani@rustaveli.org.ge

4302

   

36

მთავარი სპეციალისტი

ნატალია გვერდწითელი

ngverdtsiteli@rustaveli.org.ge

4015

   

37

მთავარი სპეციალისტი

ანა გოგუაძე

goguadze@rustaveli.org.ge

4303

   

38

მთავარი სპეციალისტი

თამთა ტურაშვილი

turashvili@rustaveli.org.ge

4301

   

39

სპეციალისტი

მირანდა თედეშვილი

mtedeshvili@rustaveli.org.ge

4433

   
40 სპეციალისტი სალომე შარაშენიძე sharashenidze@rustaveli.org.ge 4016    
41 სპეციალისტი ანა ფოლოდაშვილი apolodashvili@rustaveli.org.ge 4018    
42 სპეციალისტი ოთარ გოგიაშვილი ogogiashvili@rustaveli.org.ge 4403    
43 სპეციალისტი სალომე ოდიშვილი odishvili@rustaveli.org.ge      

საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ფონდების მოზიდვის სამსახური

44

სამსახურის უფროსი

მარიამ ქებურია

keburia@rustaveli.org.ge

4022

   

45

სპეციალისტი

გიორგი წოწორია

tsotsoria@rustaveli.org.ge

4019

   
46 სპეციალისტი თამთა შკუბულიანი tshkubuliani@rustaveli.org.ge 4445    
47 სპეციალისტი გიორგი ელიაძე geliadze@rustaveli.org.ge      

შიდა აუდიტის სამსახური

48

სამსახურის უფროსი

დიანა ცოტაძე

tsotadze@rustaveli.org.ge

4206

   

49

სპეციალისტი

ნუცა ბერელიძე

berelidze@rustaveli.org.ge