ევროპული კვლევების საბჭოს აქტივობები
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/advanced%20grant.png
22/05/2018 15:20

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) საგრანტო კონკურსი Advanced Grants 2018

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მიერ დაფინანსებული  2018 წლის საგრანტო კონკურსის შესახებ Advanced Grants. კონკურსი გამოცხადდება მიმდინარე წლის 23 მაისიდან და განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადად ამ ეტაპზე განსაზღვრულია 2018 წლის აგვისტო. კონკურსი ღიაა ნებისმიერი სამეცნიერო მიმართულებისთვის და მასში მონაწილეობა შეუძლიათ  სხვადასხვა მოქალაქეობის მქონე წამყვან მეცნიერებს, რომელთაც აქვთ გამორჩეული სამეცნიერო მოღვაწეობის 10 წლიანი კარიერა. ევროპის კვლევების საბჭოს (ERC) მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობისთვის, განცხადება უნდა წარადგინოს პროექტის ხელმძღვანელმა წამყვან ორგანიზაციასთან (იურიდიული პირი) ერთად. წამყვანი ორგანიზაცია დაფუძნებული უნდა იყოს ევროკავშირის წევრ ან ასოცირებულ რომელიმე სახელმწიფოში, მათ შორის საქართველოში. გრანტის ოდენობა: 2.5 მილიონი ევრო 5 წლის განმავლობაში. კონკურსის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, იხილოთ ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ის მონაწილეთა პორტალი. დამატებითი ინფორმაციისთვის, ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ევროპული კვლევების საბჭოს ვებგვერდი .
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/ercomics.png
18/05/2018 15:19

ევროპული კვლევების საბჭოს კომიქსები

ფონდი ავრცელებს ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) ყოველწლიური სახალისო კომიქსების ონლაინ გამოცემას, რომელიც წარმოადგენს კრეატიული პროექტის ERComics    ნაწილს. აღნიშნული გამოცემა 4 წლის განმავლობაში გამოიცემა და ევროპული კვლევების  საბჭოს საგრანტო სქემის ფარგლებში დაფინანსებულ კვლევით პროექტებს ორიგინალური, ვიზუალური ფორმით წარმოაჩენს. თითოეული გამოცემა 16-მდე ვებკომიქსს შეიცავს.  იხილეთ ბმული კომიქსების სანახავად.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/Fellowship.jpg
11/05/2018 15:18

ფონდი აანონსებს ახალ საგრანტო პროგრამას - ERC - ის გრანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელთან საქართველოს მკვლევართა სამეცნიერო სტაჟირების დაფინანსების კონკურსს

საქართველოს მეცნიერთა  ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC)  კონკურსებში წარმატებული მონაწილეობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო სივრცეში ინტეგრირების ხელშეწყობის მიზნით შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აანონსებს ახალ საგრანტო სქემას, რომელიც შესაძლებლობას მისცემს საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერებს და გამორჩეულ მკვლევრებს გაიარონ სამეცნიერო - კვლევითი სტაჟირება ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC)  მიერ დაფინანსებული პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელთან.    წარმატებული განმცხადებლები იქნებიან ის გამორჩეული მკვლევრები, რომლებიც სამეცნიერო მოღვაწეობას ახორციელებენ საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში (სახელმწიფო და კერძო კვლევით უნივერსიტეტებში),  ინტეგრირებულ  სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებსა და დამოუკიდებელ კვლევით ცენტრებში. განმცხადებელი უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქე, საქართველოს რეზიდენტი მეცნიერი და თავისუფლად ფლობდეს  ინგლისურ ენას (ან მასპინძელი ქვეყნის, ERC გრანტის მიმღები მეცნიერის მშობლიურ ენას).  კონკურსის გამოცხადების თარიღისთვის განმცხადებელის მიერ დოქტორის, ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მიღებიდან გასული უნდა იყოს არაუმეტეს 12 წლისა.  კონკურსი ღიაა ყველა სამეცნიერო მიმართულებაში მოღვაწე მეცნიერთათვის იხ. კლასიფიკატორი OECD/EUROSTAT 1-7). პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაციისთვის გთხოვთ იხილოთ კონკურსის კონცეფცია . კონკურსის ადმინისტრირების სავარაუდო გრაფიკი: გამოცხადება: აგვისტო 2018 (დაზუსტდება მოგვიანებით, შესაძლოა შეიცვალოს) . განაცხადების მიღება ღია იქნება მთელი წლის განმავლობაში. პირველი ციკლის განაცხადების მიღების ბოლო ვადა: ოქტომბერი-ნოემბერი 2018 (დაზუსტდება მოგვიანებით) პირველი ციკლის განაცხადების შეფასების სავარაუდო პერიოდი და შედეგების გამოცხადება: დეკემბერი საგრანტო ხელშეკრულებების გაფორმება და სტაჟირების დაწყება: 2019 წლის პირველი, მეორე კვარტალი.  კონკურსის გამოცხადებისას დაიდება დეტალური მარეგულირებელი დოკუმენტი (დებულება) და განაცხადების რეგისტრაციის შესახებ ინფორმაცია. განაცხადები წარდგენილი უნდა იყოს შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში.   დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ საკონტაქტო პირს: მარიამ ქებურია ( mkeburia@rustaveli.org.ge ) ERC NCP.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/news%20proof%20of%20concept.jpg
08/05/2018 15:17

ERC-ის ერთერთი საგრანტო სქემის კონკურსის შედეგები

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) ერთ-ერთის საგრანტო სქემის - ERC Proof of Concept Grant ფარგლებში გამოცხადებული 2017 წლის კონკურსის შედეგების შესახებ.  დასაფინანსებლად შეირჩა 50 სამეცნიერო პროექტი სხვადასხვა  მიმართულებიდან. პროექტები მოიცავს ისეთ თემებს, როგორიცაა გრიპის საწინააღმდეგო უნივერსალური ვაქცინის გამოგონება,  ნერვული სისტემის დაავადებების შესახებ კვლევები,  ცრუ სიახლეების ავტომატური აღმომჩენი ალგორითმი და აშ. Proof of Concept Grant-ის ფარგლებში დაფინანსებული თითოეული პროექტის ბიუჯეტი შეადგენს 150,000 ევროს და გულისხმობს ევროპული კვლევების საბჭოს მიერ უკვე დაფინანსებული პროექტების მხარდაჭერას დამატებითი ბიზნეს შესაძლებლობის მოძიების, საპატენტო განაცხადის მომზადების მიმართულებით. 2007 წლიდან დღემდე ევროპული კვლევების საბჭოს სხვადასხვა საგრანტო სქემის ფარგლებში დაფინანსებულია, დაახლოებით, 8 500 გამორჩეული მეცნიერი. Proof of Concept Grant-ის მეშვეობით ERC საშუალებას აძლევს გრანტის მიმღებებს, მოახდინონ თავიანთი კვლევის შედეგების კომერციალიზაცია.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/transport.png
24/04/2018 15:20

ტრანსპორტი და მობილობა - ევროპული კვლევების საბჭოს ანგარიში

ფონდი ავრცელებს ევროპული კვლევების საბჭო (ERC) -ს მიერ გამოქვეყნებულ მოკლე საინფორმაციო ანგარიშს ტრანსპორტისა და მობილობის საკითხების შესახებ (Transport and Mobility). პუბლიკაცია მიმოიხილავს ERC-ს სხვადასხვა საგრანტო სქემის ფარგლებში დაფინანსებულ პროექტებს ტრანსპორტისა და მობილობის მიმართულებით. აღნიშნული კვლევითი პროექტები აერთიანებს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების, ჯანმრთელობის, გარემოს, ინფრასტრუქტურის, საავტომობილო მოძრაობისა და უსაფრთხოების საკითხებს. ამასთანავე, ანგარიშში ყურადღება გამახვილებულია მომხმარებელთა ქცევის, ტრანსპორტის დაგეგმარებისა და ურბანული განვითარების კუთხითაც. დეტალური ინფორმაციისთვის, იხილეთ ანგარიში  ბმულის მეშვეობით. 
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/erc.png
20/04/2018 15:21

ევროპული კვლევების საბჭოს Advanced Grants- გამორჩეული პროექტების მაგალითები

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროპული კვლევების საბჭოს - Advanced Grants 2017 წლის კონკურსის ფარგლებში წარმატებული კვლევითი პროექტების შესახებ.  Advanced Grants კონკურსის მიზანია გამორჩეული მეცნიერებისა და მაღალი ხარისხის კვლევითი პროექტების დაფინანსება. კონკურსის ფარგლებში განაცხადების წარდგენა შესაძლებელია ნებისმიერი სამეცნიერო მიმართულებიდან. 5 წლიანი პროექტისათვის გრანტის ჯამური ბიუჯეტია 2.5 მილიონი ევრო. ევროპული კვლევების საბჭო ავრცელებს 2017 წლის კონკურსის წარმატებული პროექტების მაგალითებს ვებგვერდის მეშვეობით: ბარსელონას ბიომედიცინის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი პროფესორი სალვადორ აზნარ ბენიტას პროექტი სახელწოდებით „კვების გავლენა მეტასტაზებზე: როგორ, როდის და რატომ?“ მიზნად ისახავს სიმსივნის მეტასტაზების გავრცელებაზე კვების გავლენის შესწავლას; ლონდონის ეკონომიკისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა სკოლის მკვლევარი მაიკლ ბრუტერის პროექტი, 27 ქვეყნის მაგალითზე შეისწავლის ამომრჩეველთა შორის პოლიტიკური დაპირისპირების სხვადასხვა მიზეზებს; რომის საპიენცის უნივერსიტეტის მკვლევარი სალვატორე მარია აგლიოტი ERC-ის პროექტის ფარგლებში,  აკრონიმით eHONESTY გეგმავს ადამიანის მიერ საკუთარი თვის აღქმის ცვლილების კვლევას ვირტუალური და რეალური ინტერაქციის სხვადასხვა ტექნიკის შემოწმებით. ევროპული კვლევების საბჭოს Advanced Grants-ის წარმატებული პროექტების სხვა მაგალითები შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/responsive_image.jpg
13/02/2018 15:23

ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) საგრანტო კონკურსის Proof of Concept Grant-ის შედეგები

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს  ინფორმაციას ევროპული კვლევების საბჭოს  (ERC) საგრანტო კონკურსის- Proof of Concept Grant 2017 წლის შედეგების შესახებ. 2017 წლის კონკურსის ფარგლებში დაფინანსდა 160 მეცნიერი, Proof of Concept გრანტი საშუალებას აძლევს მეცნიერებს განავითარონ თავიანთი კვლევისათვის ბიზნეს შესაძლებლობები, ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები, კვლევის ტექნიკური ვალიდაცია და სხვა საკითხები.  ევროპული კვლევების საბჭოს Proof of Concept-ის ფარგლებში თითოეულ პროექტზე გამოყოფილია 150 000 ევრომდე და 2017 წლის კონკურსის მთლიანი ბიუჯეტი 24 მილიონი ევროა. ყოველწლიურად კონკურსში განაცხადის წარდგენა შესაძლებელია სამი რაუნდიდან ერთ-ერთში, გასულ წელს 532 განაცხადი დარეგისტრირდა . ERC Proof of Concept Grants 2017 წლის- შედეგები:     პირველი რაუნდი მეორე რაუნდი მესამე რაუნდი ERC Proof of Concept Grant 2017-ის საერთო შედეგები დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ევროპული კვლევების საბჭოს ოფიციალურ ვებგვერდზე .
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/ad080c60fb1a2b5af2648d7e32ea2a22_XL.jpg
15/01/2018 15:25

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროპული კვლევების საბჭოს Consolidator Grant-ის 2017 წლის კონკურსის შემფასებელი პანელის წევრების შესახებ

გამოქვეყნდა ERC Consolidator Grant 2017 წლის კონკურსის შემფასებელი პანელის სია, რომელიც დამტკიცებულ იქნა ERC სამეცნიერო საბჭოს მიერ. სრული სია მოიცავს 25 პანელს, რომელიც სამ ძირითად მიმართულებადაა დაყოფილი: 9 პანელი სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებებში, 10 პანელი ფიზიკის მეცნიერებასა და ინჟინერიაში და 6 პანელი სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. თითოეულ პანელს ჰყავს თავმჯდომარე. ინფორმაცია გამოქვეყნდა გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად. დაუშვებელია პანელის წევრებისათვის შეკითხვებით მიმართვა განმცხადებლების ან ინსტიტუციების მიერ.   შეკითხვებისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ: ტექნიკური დახმარებისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ ERC helpdesk: http://ec.europa.eu/research/index.cfm?lg=en&pg=enquiries ; ERC ეროვნულ საკონტაქტო პირებს: https://erc.europa.eu/ncp . იხილეთ შემფასებელი პანელის წევრების სრული სია მოცემულ ბმულზე.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/10_years_erc.jpg
25/10/2017 15:25

გამოცხადდა ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) Consolidator Grant 2018

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროპული კვლევების საბჭოს მიერ გამოცხადებული კონკურსის შესახებ. ERC Consolidator Grant 2018 გაიცემა ნებისმიერი ეროვნებისა და ასაკის, წარმატებული პროექტის ხელმძღვანელისათვის/Principal Investigator, რომელიც საკუთარი მკვლევართა ჯგუფისა და პროგრამის საბოლოოდ ჩამოყალიბების ეტაპზეა და მისთვის დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მინიჭებიდან 2018 წლის 1 იანვრამდე გასულია 7-დან 12 წლამდე. საკონკურსო პირობების თანახმად, პროექტის ხელმძღვანელი უნდა იყოს მკვლევარი, რომელიც რამდენიმე პუბლიკაციის ავტორია ან ხელმძღვანელის გარეშე აქვს დაწერილი ნაშრომი. ასევე სასურველია, კონკურსანტს ჰქონდეს საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობის გამოცდილება და პუბლიკაციები საერთაშორისო კვლევით ჟურნალებში ჰქონდეს გამოქვეყნებული.  დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ იხილოთ ევროპული კვლევების საბჭოს 2018 წლის სამუშაო პროგრამა. კონკურსის ფარგლებში, კვლევა უნდა ჩატარდეს ევროკავშირის წევრ ან ასოცირებულ ქვეყანაში მდებარე კვლევით დაწესებულებაში და პროექტის ხელმძღვანელმა, დაფინანსების მოპოვების შემთხვევაში უნდა სამუშაო დროის 50 % ევროკავშირის წევრ ან ასოცირებული ქვეყანაში უნდა გაატაროს და თავისი სამუშაო დროის მინიმუმ 40 % კი ERC-ის პროექტით გათვალისწინებულ სამუშაოებზე (field work). დაფინანსება განსაზღვრულია 5 წლამდე კვლევითი პროექტებისთვის. კონკურსის მთლიანი ბიუჯეტი შეადგენს 550 მლნ. ევროს, თითოეულ დაფინანსებულ პროექტზე კი გათვლილია დაახლოებით 2 მლნ ევრო. განაცხადის ატვირთვა შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონულად, Participant Portal -ის მეშვეობით : განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 2018 წლის 15 თებერვალი. კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/IMG_5368.JPG
27/09/2017 10:27

ევროპული კვლევების საბჭოს საინფორმაციო დღე შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში

27 სექტემბერს შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საკონფერენციო დარბაზში, მეცნიერებისა და ინოვაციების 2017 წლის ფესტივალის ფარგლებში, ჩატარდა ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) საინფორმაციო დღე. ERC ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020”-ის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია და საგრანტო თანხებს მიმართავს მეცნიერების პერსპექტიული დარგების განვითარებისაკენ. ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მისიაა, კონკურენტული დაფინანსების გზით, ხელი შეუწყოს უმაღლესი ხარისხის კვლევის განხორციელებას ყველა სამეცნიერო მიმართულებით.  დაფინანსების  მიღება შესაძლებელია ღია კონკურენციის პირობებში. ERC-ის საგრანტო კონკურსებში მონაწილეობა შეუძლიათ როგორც კარიერის საწყის ეტაპზე მყოფ მკვლევარებს, ასევე, დიდი გამოცდილების მქონე მეცნიერებს. კონკურსის ძირითადი პირობა არის კვლევის მაღალი ხარისხი, და მოწინავე, ინოვაციური სამეცნიერო კვლევა. აღსანიშნავია, რომ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 2015 წლიდან არის ERC-ის ეროვნული საკონტაქტო პირი საქართველოში. 2010 წლის 20-21 აპრილს გაიმართა ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) 10 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი კონფერენცია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისათვის, რომლის ორგანიზატორები იყვნენ ევროპული კვლევების საბჭოს აღმასრულებელი სააგენტო  და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. კონფერენცია მიზნად ისახავდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების მეცნიერთა ERC-ის დაფინანსების პროგრამებში ჩართულობის ხელშეწყობასა და გაძლიერებას. 27 სექტემბრის საინფორმაციო დღეზე დამსწრე ქართველ მეცნიერებს ფონდის წარმომადგენლებმა მიაწოდეს დეტალური ინფორმაცია ERC-ის შემდეგი კონკურსების შესახებ: ERC Starting Grants – გრანტები დამწყები მკვლევარებისათვის (გრანტის ოდენობა: 1,5 მილიონი ევრო 5 წლის განმავლობაში); ERC Consolidator Grants (გრანტის ოდენობა: 2 მილიონი ევრო 5 წლის განმავლობაში); ERC Advanced Grants – (გრანტის ოდენობა: 2,5 მილიონი ევრო 5 წლის განმავლობაში). საინფორმაციო დღე მიზნად ისახავდა ERC-ის დაფინანსების შესაძლებლობების შესახებ ქართული სამეცნიერო საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას, მათთვის კონსულტაციების გაწევასა და, შედეგად, ERC-ის კონკურსებზე ქართველ მეცნიერთა გაძლიერებულ ჩართულობას. ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) ეროვნული საკონტაქტო პირები საქართველოში: მანანა (მაკო) მიქაბერიძე mikaberidze@rustaveli.org.ge მარიამ ქებურია keburia@rustaveli.org.ge ნინო გაჩეჩილაძე gachechiladze@rustaveli.org.ge
სრულად