გრანტიორთა აქტივობები
http://rustaveli.org.ge/images/grantiorta%20aqtivobebi/IMG_3857.JPG

„საქართველოს ბუნებრივი ქვების გამოყენება მონუმენტური ხუროთმოძღვრული ნაგებობების შენება-რესტავრაცია“

10/05/2017 11:10

2017 წლის 5 მაისს, კავკასიის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტში შედგა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გამოყენებითი კვლევების სახელმწიფო საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის „საქართველოს ბუნებრივი ქვების გამოყენება მონუმენტური ხუროთმოძღვრული ნაგებობების შენება-რესტავრაცია“ საბოლოო ანგარიშის პრეზენტაცია. პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი გახლავთ ვაჟა გელეიშვილი.