გრანტიორთა აქტივობები
http://rustaveli.org.ge/images/stajirebis%20sajaro%20leqciebi/IMG_5181.JPG
24/11/2016 16:53

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, მეცნიერების პოპულარიზაციის კუთხით ახორციელებს საჯარო, სამეცნიერო/პოპულარული ლექციების ციკლს სკოლის მოსწავლეთათვის

მეცნიერების პოპულარიზაციის პროგრამის ფარგლებში, რომლის დევიზია ,,მეცნიერება იწყება სკოლიდან” ფონდი მიზნად ისახავს ახალგაზრდა, წარმატებული ახალგაზრდა მეცნიერების მიერ, მეცნიერების სხვადასხვა დარგში მოსწავლეებისთვის საჯარო, სამეცნიერო/პოპულარული ლექციების ჩატარებას. ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ავტორები, უცხოეთში სამეცნიერო კვლევითი სტაჟირებიდან დაბრუნების შემდეგ, სკოლის მოსწავლეებს გაუზიარებენ მეცნიერებაში მიმდინარე სიახლეებს. 2016 წლის 24 ნოემბერს ,,ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო- კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების“ 2015 წლის კონკურსის გრანტის მფლობელმა, ვაჟა ნებიერიძემ ჩაატარა საჯარო ლექცია, თბილისის N 217-ე საჯარო სკოლაში.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/stajirebis%20sajaro%20leqciebi/IMG_5161.JPG
22/11/2016 16:10

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, მეცნიერების პოპულარიზაციის კუთხით ახორციელებს საჯარო, სამეცნიერო/პოპულარული ლექციების ციკლს სკოლის მოსწავლეთათვის

მეცნიერების პოპულარიზაციის პროგრამის ფარგლებში, რომლის დევიზია ,,მეცნიერება იწყება სკოლიდან” ფონდი მიზნად ისახავს ახალგაზრდა, წარმატებული ახალგაზრდა მეცნიერების მიერ, მეცნიერების სხვადასხვა დარგში მოსწავლეებისთვის საჯარო, სამეცნიერო/პოპულარული ლექციების ჩატარებას. ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ავტორები, უცხოეთში სამეცნიერო კვლევითი სტაჟირებიდან დაბრუნების შემდეგ, სკოლის მოსწავლეებს გაუზიარებენ მეცნიერებაში მიმდინარე სიახლეებს. 2016 წლის 22 ნოემბერს ,,ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო- კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების“ 2015 წლის კონკურსის გრანტის მფლობელმა, ვაჟა ნებიერიძემ ჩაატარა საჯარო ლექცია, თბილისის N 133-ე და N 175-ე საჯარო სკოლებში.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/stajirebis%20sajaro%20leqciebi/DSC_5677.JPG
21/11/2016 14:49

,,ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო- კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების“ კონკურსის გრანტის მფლობელთა საჯარო პრეზენტაციები

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, მეცნიერების პოპულარიზაციის კუთხით ახორციელებს საჯარო, სამეცნიერო/პოპულარული ლექციების ციკლს სკოლის მოსწავლეთათვის. მეცნიერების პოპულარიზაციის პროგრამის ფარგლებში, რომლის დევიზია ,,მეცნიერება იწყება სკოლიდან” ფონდი მიზნად ისახავს ახალგაზრდა, წარმატებული ახალგაზრდა მეცნიერების მიერ, მეცნიერების სხვადასხვა დარგში მოსწავლეებისთვის საჯარო, სამეცნიერო/პოპულარული ლექციების ჩატარებას. ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ავტორები, უცხოეთში სამეცნიერო კვლევითი სტაჟირებიდან დაბრუნების შემდეგ, სკოლის მოსწავლეებს გაუზიარებენ მეცნიერებაში მიმდინარე სიახლეებს. 2016 წლის 18 ნოემბერს ,,ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო- კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების“ 2015 წლის კონკურსის გრანტის მფლობელმა, ნიკო ცუცქირიძემ ჩაატარა საჯარო ლექცია, თბილისის N 217-ე საჯარო სკოლაში.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/14-nov.JPG
17/11/2016 15:38

,,ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო- კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების“ კონკურსის გრანტის მფლობელთა საჯარო პრეზენტაციები

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, მეცნიერების პოპულარიზაციის კუთხით ახორციელებს საჯარო, სამეცნიერო/პოპულარული ლექციების ციკლს სკოლის მოსწავლეთათვის. მეცნიერების პოპულარიზაციის პროგრამის ფარგლებში, რომლის დევიზია ,,მეცნიერება იწყება სკოლიდან” ფონდი მიზნად ისახავს ახალგაზრდა, წარმატებული ახალგაზრდა მეცნიერების მიერ, მეცნიერების სხვადასხვა დარგში მოსწავლეებისთვის საჯარო, სამეცნიერო/პოპულარული ლექციების ჩატარებას. ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ავტორები, უცხოეთში სამეცნიერო კვლევითი სტაჟირებიდან დაბრუნების შემდეგ, სკოლის მოსწავლეებს გაუზიარებენ მეცნიერებაში მიმდინარე სიახლეებს. 2016 წლის 14 ნოემბერს ,,ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო- კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების“ 2015 წლის კონკურსის გრანტის მფლობელმა, შოთა გოგიჩაიშვილმა ჩაატარა საჯარო ლექცია, თბილისის N 217-ე საჯარო სკოლაში.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/15-nov.JPG
17/11/2016 09:49

,,ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო- კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების“ კონკურსის გრანტის მფლობელთა საჯარო პრეზენტაციები

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, მეცნიერების პოპულარიზაციის კუთხით ახორციელებს საჯარო, სამეცნიერო/პოპულარული ლექციების ციკლს სკოლის მოსწავლეთათვის. მეცნიერების პოპულარიზაციის პროგრამის ფარგლებში, რომლის დევიზია ,,მეცნიერება იწყება სკოლიდან” ფონდი მიზნად ისახავს ახალგაზრდა, წარმატებული ახალგაზრდა მეცნიერების მიერ, მეცნიერების სხვადასხვა დარგში მოსწავლეებისთვის საჯარო, სამეცნიერო/პოპულარული ლექციების ჩატარებას. ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ავტორები, უცხოეთში სამეცნიერო კვლევითი სტაჟირებიდან დაბრუნების შემდეგ, სკოლის მოსწავლეებს გაუზიარებენ მეცნიერებაში მიმდინარე სიახლეებს. 2016 წლის 15 ნოემბერს ,,ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო- კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების“ 2015 წლის კონკურსის გრანტის მფლობელმა, გურანდა ავქოფაშვილმა ჩაატარა საჯარო ლექცია, თბილისის N 175-ე საჯარო სკოლაში.  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Images/052%20-%20Copy.JPG
15/11/2016 17:24

წიგნის პრეზენტაცია “ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა (1921–1941 წწ)”

2016    წლის  11  ნოემბერს,   საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მოეწყო   თსუ   შოთა   რუსთაველის ქართული ლიტერატურის   ინსტიტუტის,    შინაგან საქმეთა   სამინისტროს არქივისა   და  კომპარატივისტული ლიტერატურის   ქართული  ასოციაციის  (GCLA)  ერთობლივი პროექტის –  “ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა გასაბჭოებიდან   მეორე   მსოფლიო   ომამდე   (1921–1941   წწ)”  ფარგლებში მომზადებული წიგნის   - “ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა (1921–1941 წწ)” წარდგინება.   სამწლიანი პროექტი დაფინანსებული იყო შოთა   რუსთაველის   ეროვნული   სამეცნიერო   ფონდის   მიერ (N31/92)   და მიზნად  ისახავდა  ქართული ლიტერატურის  ისტორიის  ერთ-ერთი  ყველაზე  რთული  და  წინააღმდეგობრივი ეტაპის  –  გასაბჭოებიდან  სამამულო  ომამდე  პერიოდის  მეცნიერულ  შეფასებას კონკრეტული  პოლიტიკური,  სოციალური  და  კულტურული  სტრატეგიის  ფონზე, უცნობ  და  ნაკლებად  ცნობილ  საარქივო  მასალებზე  დაყრდნობით.   ეს იყო პირველი   მეთოდოლოგიური   მცდელობა   იმისა,  რომ   სრულიად   ახალ   რაკურსში   გააზრებულიყო    ქართული   ლიტერატურის   ისტორიის ეს   მეტად   მნიშვნელოვანი პერიოდი  –  1921–1941   წლები.   პროექტის   მთავარ ამოცანას წარმოადგენდა, ერთი მხრივ, შსს არქივში დაცული უცნობი და ნაკლებად ცნობილი   დოკუმენტური   მასალების   გამოვლენა,   მეორე   მხრივ   კი,   საარქივო მასალაზე   დაყრდნობით   საკვლევი   პერიოდის   ლიტერატურული   პროცესების სიღრმისეული   ანალიზის   ჩატარება.   პროექტის   განხორციელების   შედეგად,  პირველად   გახდა   შესაძლებელი   ბოლშევიზმის   ინტელექტუალური   ტერორის სისტემური   და   დანაშაულებრივი   მექანიზმის   აღდგენა,   ცალკეულ   მწერალთან დაკავშირებული   კონკრეტული   გარემოებების,   მათი   ინტელექტუალური   თუ პიროვნული თავისუფლების შეზღუდვისა თუ ხელყოფის აქამდე უცნობი დეტალების გამოვლენა,   რამაც      საკვლევი   პერიოდის   (1921–41   წწ)   ქართული მწერლობის სრულიად ახლებური გააზრებისა და ინტერპრეტირების საშუალება მოგვცა.             წიგნი წარადგინა შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტის დირექტორმა, პროექტის სამეცნიერო კონსულტანტმა, პროფესორმა ირმა რატიანმა; პროექტის ხელმძღვანელმა, მაკა ელბაქიძემ და ერთ-ერთმა მონაწილემ, მაია ჯალიაშვილმა  ისაუბრეს მუშაობის ხანგრძლივი პროცესის პერიპეტიებზე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივის ხელმძღვანელმა, ომარ თუშურაშვილმა, მადლობა გადაუხადა მეცნიერთა ჯგუფს ასეთი შრომატევადი და, რაც მთავარია, ნაყოფიერი სამუშაოს წარმოებისათვის, რომლის შედეგიც გახდა ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცემა.             თავად წიგნის ღირსებებსა და მის როლზე საქართველოს იტორიის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული პერიოდის გაცოცხლებისა და შეფასების საქმეში, ისაუბრეს ლიტერატურის ინსტიტუტის ქართული ლიტერატურის განყოფილების ხელმძღვანელმა მანანა კვაჭანტირაძე და ინსტიტუტის მთავარმა მეცნიერ თანმაშრომელებმა ლევან ბრეგაძემ, ზაზა აბზიანიძემ.             ღონისძიების განმავლობაში, ეკრანზე ჩანდა აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მომზადებული, ამავე სახელწოდების ბლოგზე ატვირთული საარქივო დოკუმენტური მასალა, ფოტოები.             წარდგინებას ესწრებოდნენ იმ რეპრესირებული მწერლებისა და საზოგადო მოღვაწეთა შთამომავალნი, რომელთა შესახებაც საუბარია წიგნში.
სრულად

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ,,ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო- კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების“ კონკურსის გრანტის მფლობელთა საჯარო პრეზენტაციები

14/11/2016 15:48
სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, მეცნიერების პოპულარიზაციის კუთხით ახორციელებს  საჯარო, სამეცნიერო/პოპულარული ლექციების ციკლს სკოლის მოსწავლეთათვის. მეცნიერების პოპულარიზაციის პროგრამის  ფარგლებში, რომლის დევიზია ,,მეცნიერება იწყება სკოლიდან”   ფონდი მიზნად ისახავს ახალგაზრდა, წარმატებული ახალგაზრდა მეცნიერების მიერ, მეცნიერების სხვადასხვა დარგში მოსწავლეებისთვის  საჯარო, სამეცნიერო/პოპულარული ლექციების ჩატარებას. ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ავტორები, უცხოეთში სამეცნიერო კვლევითი სტაჟირებიდან დაბრუნების შემდეგ, სკოლის მოსწავლეებს გაუზიარებენ მეცნიერებაში მიმდინარე სიახლეებს. 2016 წლის 10 ნოემბერს ,,ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო- კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების“ 2015 წლის კონკურსის გრანტის მფლობელმა, ნიკო ცუცქირიძემ  ჩაატარა საჯარო ლექცია,  თბილისის N 133-ე საჯარო სკოლაში.  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/stajirebis%20sajaro%20leqciebi/133.jpg
14/11/2016 09:50

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ,,ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო- კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების“ კონკურსის გრანტის მფლობელთა საჯარო პრეზენტაციები

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, მეცნიერების პოპულარიზაციის კუთხით ახორციელებს  საჯარო, სამეცნიერო/პოპულარული ლექციების ციკლს სკოლის მოსწავლეთათვის. მეცნიერების პოპულარიზაციის პროგრამის  ფარგლებში, რომლის დევიზია ,,მეცნიერება იწყება სკოლიდან”   ფონდი მიზნად ისახავს ახალგაზრდა, წარმატებული ახალგაზრდა მეცნიერების მიერ, მეცნიერების სხვადასხვა დარგში მოსწავლეებისთვის  საჯარო, სამეცნიერო/პოპულარული ლექციების ჩატარებას. ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ავტორები, უცხოეთში სამეცნიერო კვლევითი სტაჟირებიდან დაბრუნების შემდეგ, სკოლის მოსწავლეებს გაუზიარებენ მეცნიერებაში მიმდინარე სიახლეებს. 2016 წლის 10 ნოემბერს ,,ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო- კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების“ 2015 წლის კონკურსის გრანტის მფლობელმა, ნიკო ცუცქირიძემ  ჩაატარა საჯარო ლექცია,  თბილისის N 133-ე საჯარო სკოლაში.  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/stajirebis%20sajaro%20leqciebi/rekomendaciis%20foto.jpg
09/11/2016 15:45

მცირეკონტურიან სათიბებში შეფუთული სენაჟის დამზადება, მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით (რეკომენდაცია)

შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდის 2013 წელს გამოცხადებული გამოყენებითი კვლევების საგრანტო კონკურსის გამარჯვებული  პროექტით განსაზღვრული  ამოცანები. პროექტის სახელწოდება: მცირეკონტურიან სათიბებში  შეფუთული სენაჟის დამზადება, მცირე მექანიზაციის ტექნიკური საშუალებების გამოყენებით პროექტის ფარგლებში შემუშავდა რეკომენდაცია. რეკომენდაციის ავტორები: რეზო რუსიეშვილი, ტარიელ უშარიძე, ვასილ მოთიაშვილი რეკომენდაცია განკუთვნილია საოჯახო და ფერმერული მეურნეობებისათვის, რომელთაც ჰყავთ 5 სულამდე ფური და ფლობენ 1-2 ჰა მიწის ნაკვეთს, აგრეთვე სოფლის მეურნეობაში ცხოველის საკვების დამზადებით დასაქმებული სპეციალისტებისა და აგროსაინჟინრო მიმართულებების მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის. რეკომენდაცია იხილეთ ბმულზე
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/stajirebis%20sajaro%20leqciebi/thumbnail_DSC_5627.jpg
09/11/2016 13:45

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ,,ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო- კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების“ კონკურსის გრანტის მფლობელთა საჯარო პრეზენტაციები

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, მეცნიერების პოპულარიზაციის კუთხით ახორციელებს  საჯარო, სამეცნიერო/პოპულარული ლექციების ციკლს სკოლის მოსწავლეთათვის. მეცნიერების პოპულარიზაციის პროგრამის  ფარგლებში, რომლის დევიზია ,,მეცნიერება იწყება სკოლიდან”   ფონდი მიზნად ისახავს ახალგაზრდა, წარმატებული ახალგაზრდა მეცნიერების მიერ, მეცნიერების სხვადასხვა დარგში მოსწავლეებისთვის  საჯარო, სამეცნიერო/პოპულარული ლექციების ჩატარებას. ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ავტორები, უცხოეთში სამეცნიერო კვლევითი სტაჟირებიდან დაბრუნების შემდეგ, სკოლის მოსწავლეებს გაუზიარებენ მეცნიერებაში მიმდინარე სიახლეებს. 2016 წლის 9 ნოემბერს ,,ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო- კვლევითი სტაჟირებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების“ 2015 წლის კონკურსის გრანტის მფლობელმა, ნიკო ცუცქირიძემ  ჩაატარა საჯარო ლექცია,  თბილისის N 175-ე საჯარო სკოლაში.
სრულად