განრიგი

განრიგი

16/12/2015 14:09

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2017 წლის კალენდარი, კონკურსების მარეგულირებელი სამართლებრივი დოკუმენტების განახლების გამო, ექვემდებარება ცვლილებებს. აღნიშნული დოკუმენტები მტკიცდება საქართველოს მთავრობისა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებების საფუძველზე.

გთხოვთ, თვალყური ადევნოთ კალენდარში განხორციელებულ ცვლილებებს!

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
2017 წლის  კონკურსების მნიშვნელოვანი თარიღები
# კონკურსი ანონსი გამოცხადება კონსულტაციები რეგისტრაციის ბოლო ვადა ტექნიკური ექსპერტიზა შეფასება შედეგები
1 FR ივნისი ივნისი ივნისი - ივლისი ივლისი      
2 PG/H2020  მაისი ივნისი ივლისი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი დეკემბერი ან 
2018-ის იანვარი
3 UO GSP  აპრილი აპრილი აპრილი ივნისი ივლისი ივლისი ივლისი
4 HE  მაისი მაისი მაისი მაისი - ივნისი ივნისი ივლისი ივლისი
5 YS  მარტი მარტი მარტი-მაისი მაისი ივნისი ივლისი-სექტემბერი სექტემბერი
6 PhDF  თებერვალი თებერვალი მარტი-აპრილი მაისი მაისი ივნისი-ივლისი აგვისტო
7 MR იანვარი მარტი აპრილი -ოქტომბერი ნოემბერი ნოემბერი ნოემბერი დეკემბერი
8 DAAD  აპრილი აპრილი აპრილი მაისი მაისი მაისი მაისი
9 VW მაისი მაისი - ივნისი მაისი - ივნისი ივნისი ივლისი აგვისტო-სექტემბერი ნოემბერი
10 MG (CG/SS/TG) ივნისი ივნისი ივნისი - ივლისი ივლისი     სექტემბერი
11 LEO თებერვალი თებერვალი აპრილი აპრილი/ოქტომბერი აპრილი ოქტომბერი ნოემბერი
12 SCR მარტი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივნისი ივნისი
13 AAwards ივნისი ივნისი ივლისი ივლისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი
14 STCU მარტი მარტი აპრილი-მაისი ივნისი ივნისი ივლისი-სექტემბერი (1) სექტემბერი (1) 2018 (2)
15 JUELICH MA  ივლისი აგვისტო აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ოქტომბერი ნოემბერი
16
JUELICH PHD  ივლისი აგვისტო აგვისტო ოქტომბერი ოქტომბერი ნოემბერი ნოემბერი
17 CNR  მაისი მაისი მაისი-ივნისი სექტემბერი ოქტომბერი დეკემბერი 2018 იანვარი 
18 CNRS PICS მაისი მაისი მაისი-ივნისი ივნისი ივნისი 2018 იანვარი  2018 თებერვალი
19 TUBITAK ივნისი სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი იანვარი-თებერვალი 2018 თებერვალი


შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროგრამებისა და კონკურსების აბრევიატურების განმარტება

პროგრამების აბრევიატურები

პროგრამები

FR

ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსი

PG/H2020

ევროკავშირის კვლევებისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამის "ჰორიზონტი 2020"-ის პროექტების მოსამზადებელი გრანტები

UO GSP

უცხოეთში საქართველოს შესწავლის ცენტრებისა და პროგრამების ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსი

HE

საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის სახელმწიფო საგრანტო კონკურსი

YS

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების საგრანტო კონკურსი

PhD F

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსი

MR

სამაგისტრო კვლევებისსაგრანტო კონკურსი

DAAD

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის საგრანტო კონკურსი

VW

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ფოლკსვაგენის ფონდის საგრანტო კონკურსი

MG (CG/SS/TG)

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის საგრანტო კონკურსი (ინდივიდუალური სამოგზაურო, საკონფერენციო და სეზონური სკოლების გრანტები)

LEO

მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა პროგრამა „ლეონარდო და ვინჩი“

SCR

კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით საგრანტო კონკურსი

AAwards

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისათვის

STCU

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის საგრანტო კონკურსი

JUELICH MA 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის პროგრამა მაგისტრანტებისთვის

JUELICH PhD

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის პროგრამა დოქტორანტებისთვის

CNR

იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭო

CNRS PICS

საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრი 

TUBITAK

თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭო