განრიგი

განრიგი

16/12/2015 14:09

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2017 წლის კალენდარი, კონკურსების მარეგულირებელი სამართლებრივი დოკუმენტების განახლების გამო, ექვემდებარება ცვლილებებს. აღნიშნული დოკუმენტები მტკიცდება საქართველოს მთავრობისა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებების საფუძველზე.

გთხოვთ, თვალყური ადევნოთ კალენდარში განხორციელებულ ცვლილებებს!

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის
2017 წლის  კონკურსების მნიშვნელოვანი თარიღები
# კონკურსი ანონსი გამოცხადება კონსულტაციები ელ. რეგისტრაციის ბოლო ვადა კანცელარიაში რეგისტრაციის ბოლო ვადა შეფასება შედეგები
1 FR 9.06.2017 16.06.2017

23.06;30.06;7.07;

14.07.2017 19.07.2017  სექტემბერ-ოქტომბერი  ნოემბერი 
2 PG/H2020  ივლისი სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი ნოემბერი ნოემბერი დეკემბერი  
3 UO GSP    19.04.2017 11.05; 19.05; 5.06.2017 7.06.2017 ივლისი ივლისი
4 HE  28.04.2017 10.05.2017 22.05;02.06; 12.06.2017 15.06.2017 ივლისი აგვისტო
5 YS    22.03.2017 5.04;28.04; 7.05.2017 10.05.2017 სექტემბერ-ოქტომბერი ნოემბერი
6 PhDF  01.03.2017 10.03.2017 24.03;12.04; 28.04.2017 3.05.2017 ივლისი სექტემბერი
7 MR 31.01.2017 31.03.2017

10.05;28.06;20.07;1

14.09;

24.10.2017     11/12 2017
8 DAAD  13.04.2017 19.04.2017

24.04;25.04;27.04;

1.05;

8.05.2017 11.05.2017 მაისი ივნისი
9 VW აგვისტო სექტემბერი სექტემბერი სექტემბერი სექტემბერი სექტემბერ-ოქტომბერი ნოემბერი
10 MG (CG/SS/TG) 30.05.2017 22.06.2017 28.06;06.07;17.07; 24.07.2017 26.07.2017  სექტემბერი  5.09.2017
11 LEO   07.02.2017   10.04.2017 18.04.2017 ნოემბერი 15.11.2017
12 SCR   24.03.2017 6.04;19.04;26.04; 23.05.2017 25.05.2017 ივნისი ივნისი
13 AAwards 20.06.2017 26.06.2017   26.07.2017 28.07.2017 აგვისტო სექტემბერი
14 STCU   31.03.2017 20.04;3.05; 1.06.2017 5.06.2017 თებერვალი 02.04.2018
15 JUELICH MA  15.06.2017 15.06.2017 26.07;23.08; 15.09.2017 20.09.2017 სექტემბერი 31.10.2017
16
JUELICH PHD  15.06.2017 15.06.2017 21.09;18.10; 31.10.2017 03.11.2017 ნოემბერი დეკემბერი
17 CNR    19.04.2017 11.05;19.05; 5.06.2017 7.06.2017 სექტემბერი ოქტომბერი
18 CNRS PICS 27.04.2017 5.05.2017   12.06.2017 15.06.2017 ნოემბერი დეკემბერი
19 TUBITAK აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი ნოემბერი დეკემბერი აპრილი 2018


შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროგრამებისა და კონკურსების აბრევიატურების განმარტება

პროგრამების აბრევიატურები

პროგრამები

FR

ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსი

PG/H2020

ევროკავშირის კვლევებისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამის "ჰორიზონტი 2020"-ის პროექტების მოსამზადებელი გრანტები

UO GSP

უცხოეთში საქართველოს შესწავლის ცენტრებისა და პროგრამების ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსი

HE

საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის სახელმწიფო საგრანტო კონკურსი

YS

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების საგრანტო კონკურსი

PhD F

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსი

MR

სამაგისტრო კვლევებისსაგრანტო კონკურსი

DAAD

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის საგრანტო კონკურსი

VW

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ფოლკსვაგენის ფონდის საგრანტო კონკურსი

MG (CG/SS/TG)

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის საგრანტო კონკურსი (ინდივიდუალური სამოგზაურო, საკონფერენციო და სეზონური სკოლების გრანტები)

LEO

მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა პროგრამა „ლეონარდო და ვინჩი“

SCR

კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით საგრანტო კონკურსი

AAwards

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისათვის

STCU

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის საგრანტო კონკურსი

JUELICH MA 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის პროგრამა მაგისტრანტებისთვის

JUELICH PhD

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის პროგრამა დოქტორანტებისთვის

CNR

იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭო

CNRS PICS

საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრი 

TUBITAK

თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭო