განრიგი

განრიგი

16/12/2015 14:09

 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2016 წლის კალენდარი, კონკურსების მარეგულირებელი სამართლებრივი დოკუმენტების განახლების გამო, ექვემდებარება ცვლილებებს. აღნიშნული დოკუმენტები მტკიცდება საქართველოს მთავრობისა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებების საფუძველზე.

გთხოვთ, თვალყური ადევნოთ კალენდარში განხორციელებულ ცვლილებებს!

მნიშვნელოვანი თარიღები