ანონსები
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/Turbo.png

ევროკავშირის ჩარჩო პროგრამებისა და სხვა საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში მიმდინარე ღონისძიებები

14/05/2018 10:16

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ღონისძიებების შესახებ, რომლებიც დაგეგმილია 2018 წლის მაისის თვიდან ოქტომბრის ჩათვლით ევროკავშირის ჩარჩო პროგრამებისა და სხვა საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში.

ღონისძიებები აერთიანებს სხვადასხვა სამეცნიერო   მიმართულებას და მათში მონაწილეობა შეუძლიათ არამხოლოდ მეცნიერებს, არამედ მცირე და საშუალო მეწარმეებსა და სხვა სფეროს წარმომადგენლებს თავიანთი იდეების განვითარებისა და პოტენციური პარტნიორების მოძიების მიზნით.

ინფორმაცია აღნიშნული ღონისძიებების, კვლევისა და ინოვაციის სფეროში არსებული სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეების შესახებ, შეგიძლიათ იხილოთ სრულად თურქეთის კვლევითი და ბიზნეს ორგანიზაციების (Turkish Research and Business Organisations AISBL) 2018 წლის მაისის თვის საინფორმაციო ბიულეტენში.