ანონსები
http://rustaveli.org.ge/images/DO%20eng/1.jpg

დაგეგმილი ვებინარი Innovation strategy in research and innovation projects

16/03/2017 11:24

პროექტის ფარგლებში EaP PLUS დაგეგმილია ვებინარების სერია  კვლევისა და ინოვაციის თემაზე. 

პირველი ვებინარის ჩატარება  ჩანიშნულია მიმდინარე წლის 11 აპრილს (ცენტრალური ევროპის დროთ  10:00 - 11:00 საათზე) . ვებინარის თემატიკაა: ინოვაციის სტრატეგია კვლევაში

Innovation strategy in research and innovation projects – increasing the impact of your research 

ვებინარის დღის წესრიგი და დაწვრილებითი ინფორმაცია მომხსენებლებზე იხილეთ თანდართულ დოკუმენტში. 

ვებინარზე დასასწრებად საჭროა რეგისტრაციის გავლა პროექტის ვებ-გვერდის მეშვეობით.