ანონსები
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/horizon-europe_1.png
26/04/2018 14:59

უფრო „პოლიტიკური“ ჩარჩო პროგრამა?

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის შემდეგი მე-9 ჩარჩო პროგრამის (FP9) მოსამზადებელი, სამუშაო ვერსიის შესახებ, რომელიც, ევროკომისრის, კარლოს მოედასის (EU research commissioner) განცხადების მიხედვით, მეტ პოლიტიკურ საერთაშორისო მხარდაჭერას მოითხოვს. ევროკავშირის მომდევნო ჩარჩო პროგრამა, სამუშაო დოკუმენტების მიხედვით,  სახელწოდებით „Horizon Europe”, მეტ ყურადღებას დაუთმობს შემდეგ საკითხებს: ჯანმრთელობა - პროგრამის სამუშაო ვერსიის მიხედვით, მეტი ყურადღება დაეთმობა მნიშვნელოვანი ინოვაციური მიდგომებისა და ჯანმრთელობის სფეროში არსებულ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ გამოწვევებს; უსაფრთხოება - ახალი სამუშაო პროგრამა მეტ ყურადღებას გაამახვილებს უსაფრთხოების თემატიკაზე,  მათ შორის, კიბერუსაფრთხოების საკითხებზე. სოციალური მედიის, პოპულიზმისა და სხვ. საკითხებზე კვლევების ხელშეწყობის მიზნით ახალ სამუშაო პროგრამაში, ასევე იგეგმება „დემოკრატიული პოლიტიკური ინსტიტუციებისადმი ნდობის“ თემატიკის განხილვაც; ინდუსტრიული და ციფრული ტექნოლოგიები; კლიმატი, ენერგია და ტრანსპორტი; საკვები, ფერმა და ოკეანე - ახალი სამუშაო პროგრამის მნიშვნელოვანი ნაწილი იქნება. ევროპული ინოვაციების საბჭო (EIC) - სამუშაო პროგრამა, მე-9 ჩარჩო პროგრამის მიხედვით, ორ ნაწილს მოიაზრებს:  „გზამკვლევი გამორჩეული კვლევებისათვის“ (Pathfinder for Advanced Research) კარიერის ადრეულ ეტაპზე მყოფი მკვლევრებისათვის ტექნოლოგიური განვითარების ხელშეწყობის მიზნით და „დამაჩქარებელი“ (Accelerator) - ინოვაციისა და მზა ბიზნეს იდეების განსავითარებლად. ჰორიზონტი 2020-ის შემდგომი სამუშაო პროგრამის, ფარგლებში ევროპული ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების განვითარების კუთხით, სხვადასხვა საერთაშორისო აქტორების, სამუშაო ჯგუფების ჩართულობაც მოიაზრება. ასევე  აღსანიშნავია, რომ მეტი ყურადღება დაეთმობა ევროპული კვლევების საბჭოსა (ERC) და მარია-სკლადოვსკა კიურის აქტივობებს (MSCA) და ფართო საერთაშორისო მასშტაბებს მოიცავს ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის მომავალ, მე-9 სამუშაო პროგრამაში. წყარო: https://sciencebusiness.net მეტი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ, იხილოთ ვებგვერდი.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/transport.png
24/04/2018 15:20

ტრანსპორტი და მობილობა - ევროპული კვლევების საბჭოს ანგარიში

ფონდი ავრცელებს ევროპული კვლევების საბჭო (ERC) -ს მიერ გამოქვეყნებულ მოკლე საინფორმაციო ანგარიშს ტრანსპორტისა და მობილობის საკითხების შესახებ (Transport and Mobility). პუბლიკაცია მიმოიხილავს ERC-ს სხვადასხვა საგრანტო სქემის ფარგლებში დაფინანსებულ პროექტებს ტრანსპორტისა და მობილობის მიმართულებით. აღნიშნული კვლევითი პროექტები აერთიანებს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების, ჯანმრთელობის, გარემოს, ინფრასტრუქტურის, საავტომობილო მოძრაობისა და უსაფრთხოების საკითხებს. ამასთანავე, ანგარიშში ყურადღება გამახვილებულია მომხმარებელთა ქცევის, ტრანსპორტის დაგეგმარებისა და ურბანული განვითარების კუთხითაც. დეტალური ინფორმაციისთვის, იხილეთ ანგარიში  ბმულის მეშვეობით. 
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/15585354_10154332363239611_3461040994142597120_o.jpg
24/04/2018 11:51

COST Actions - საინფორმაციო დღე

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას COST Actions -ის საინფორმაციო დღის შესახებ. მიმდინარე   წლის  4  მაისს ,   16:00  საათზე ,  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების  სამინისტროში ჩატარდება საინფორმაციო შეხვედრა   მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების  სფეროში ევროპული  თანამშრომლობის პროგრამა COST -ის შესახებ. შეხვედრაზე დამსწრე საზოგადოებას მიეწოდება ინფორმაცია COST-ის საქმიანობის, COST Actions-ის ფარგლებში გათვალისწინებული შესაძლებლობებისა და მონაწილეობის წესების შესახებ. საინფორმაციო დღეზე მომხსენებელთა შორის არიან COST  ასოციაციის   პრეზიდენტი, დოქტორი სიერდ კლოტინგი . პრეზენტაციის სახელწოდება: „COST ასოციაციის პერსპექტივები: სამეცნიერო გამორჩეულობის გავრცელებისა და ხელშეწყობის თვალსაზრისით“; COST-ის ასოციაციის წარმომადგენელი,  სამეცნიერო   მიმართულების   ოფიცერი ქ - ნი   ინგა   დადეშიძე . პრეზენტაციის სახელწოდება - ,,COST აქციებში მონაწილეობის სარგებელი და პრაქტიკული რჩევები“.      მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების  სფეროში ევროპული  თანამშრომლობის პროგრამა COST მკვლევართა და ინჟინერთა: სამეცნიეროკონფერენციებში, სამუშაოშეხვედრებში, სემინარებში, ტრენინგ სკოლებში  მონაწილეობას; მოკლევადიანსამეცნიეროვიზიტებს COST-ის რომელიმე ქვეყნის კვლევით  დაწესებულებებსა და ლაბორატორიებში; დისემინაციისაქტივობებსდა სამეცნიერო სტატიების გამოქვეყნებას; ასევე, გასცემსსაკონფერენციოგრანტებს, რომელიც დოქტორანტურის სტუდენტებსა და დამწყებ მკვლევრებს შესაძლებლობას აძლევს  დაესწრონ საერთაშორისო სამეცნიერო  და ტექნოლოგიურკონფერენციებს.    COST Actions  არ   ითვალისწინებს   კვლევების   დაფინანსებას .   COST-ის მიზანია, ხელი შეუწყოს ევროპის მასშტაბით მკვლევრების  მობილობის ზრდასა  და საერთაშორისოსამეცნიერო კავშირების დამყარებას COST აქციებში (COST Actions) ჩართვის გზით და სხვადასხვა ე.წ. „networking”ინსტრუმენტების გამოყენებით.   საინფორმაციო   დღის   ჩატარების   დრო   და   ადგილი : 2018 წლის 4 მაისი, 16:00 საათი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინიტრო, საკონფერენციო დარბაზი (მისამართი:დიმიტრი უზნაძის 52);   ღონისძიებაზე დასწრების მსურველმა პირებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ 2018 წლის 2 მაისამდე, შემდეგ მისამართზე:  h2020georgia@gmail.com   რეგისტრაციისას მიუთითეთ:  სახელი ,  გვარი ,  თანამდებობა ,  ინსტიტუცია ,  ელფოსტის   მისამართი   და ტელეფონის   ნომერი .      
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/digital%20EUROPE.png
23/04/2018 10:27

კონფერენცია საინფორმაციო ტექნოლოგიების შესახებ ამსტერდამში

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას 2018 წლის 16-17  მაისს ამსტერდამში დაგეგმილი კონფერენციის შესახებ სახელწოდებით „ Digital Utilities Europe 2018, რომელიც კარგი შესაძლებლობაა ინდუსტრიის სფეროსა და ციფრული ტექნოლოგიების მიმართულებით მომუშავე კომპანიების წარმომადგენლებისთვის თავიანთი იდეების განვითარებისა და კონტაქტების მოძიების კუთხით. კონფერენციის სამუშაო მიმართულებებია ციფრული ტექნოლოგიების ტრანსფორმაცია, ინფორმაციული ტექნოლოგიები და მისი შედეგების გავრცელება, ევროკავშირის რეგულაციები,  კიბერუსაფრთხოება და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები. მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა რეგისტრაცია. ღონისძიების დღის წესრიგი და ინფორმაცია მოწვეული მომხსენებლების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე . რეგისტრაციისა და ღონისძიების შესახებ ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ მიმართოთ საკონტაქტო პირებს, რომელთა შესახებ ინფორმაცია, ასევე სარეგისტრაციო ბმული, ღონისძიების საკითხები და დღის წესრიგი შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე .
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/IMG%20fotokonkursi.png
20/04/2018 17:25

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროკომისიის მიერ ორგანიზებულ ფოტოკონკურსზე

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროკომისიის მიერ ორგანიზებულ ფოტოკონკურსზე . პროექტი ემსახურება სამეცნიერო კვლევების მიმართ დაინტერესების გაზრდას და კვლევითი პროცესის განსხვავებული კუთხით აღწერას. მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მხოლოდ ევროკავშირის პროექტით დაფინანსებულ მეცნიერებსა და მკვლევრებს, რომელთაც სურთ გაუზიარონ კოლეგებს თავიანთი სამუშაო პროცესი ორიგინალური ფორმატით. ფოტოკონკურსში მონაწილეობის მიღება შესაძლებელია მხოლოდ ინსტაგრამის მომხარებლებისათვის. მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა: თქვენს ინსტაგრამის პროფილზე ატვირთოთ თქვენი კვლევითი პროცესის ამსახველი ფოტოსურათი; აღწერაში მიუთითოთ კვლევითი პროექტის მოკლე აღწერა, პროექტის აკრონიმი და პირადი ნომერი; აუცილებელია სურათზე მონიშნოთ @ europeancommission და გამოიყენოთ #investeuresearch ბმული. დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ იხილოთ კონკურსის ბმული .  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/clarivate%20logo.jpg
20/04/2018 15:30

Clarivate Analytics აცხადებს ვებინარებს

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას, რომ კომპანია “Clarivate Analytics” მიმდინარე წლის 23-27 აპრილს ატარებს ყოველთვიურ ვებინარებს, სადაც კონსორციუმის წევრი ინსტიტუციები გაეცნობიან, თუ როგორ გამოიყენონ მოპოვებული რესურსები სამეცნიერო-კვლევითი, საპატენტო, საგანმანათლებლო აქტივობებისთვის. ასევე, გაეცნონ პლატფორმა Web of Science-ის ახალ შესაძლებლობებს, მათ შორის მომსახურებებს Publons (ინსტრუმენტი გამომცემლებისა და რედაქტორებისთვის) და Kopernio (სრული ტექსტების საძიებო სისტემა). ვებინარებში მონაწილეობის მიღება უფასოა და გაიმართება 3 ნაწილად, მათ შორის, I ნაწილი ჩატარდება ორჯერ. მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია წინასწარი რეგისტრაციის გავლა. მონაწილეებს, რომლებიც მოისმენენ მინიმუმ 1 სემინარს, გადაეცემათ სერტიფიკატი. დამატებითი ინფორმაციისთვის იხილეთ ბმული .
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/erc.png
20/04/2018 15:21

ევროპული კვლევების საბჭოს Advanced Grants- გამორჩეული პროექტების მაგალითები

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროპული კვლევების საბჭოს - Advanced Grants 2017 წლის კონკურსის ფარგლებში წარმატებული კვლევითი პროექტების შესახებ.  Advanced Grants კონკურსის მიზანია გამორჩეული მეცნიერებისა და მაღალი ხარისხის კვლევითი პროექტების დაფინანსება. კონკურსის ფარგლებში განაცხადების წარდგენა შესაძლებელია ნებისმიერი სამეცნიერო მიმართულებიდან. 5 წლიანი პროექტისათვის გრანტის ჯამური ბიუჯეტია 2.5 მილიონი ევრო. ევროპული კვლევების საბჭო ავრცელებს 2017 წლის კონკურსის წარმატებული პროექტების მაგალითებს ვებგვერდის მეშვეობით: ბარსელონას ბიომედიცინის კვლევითი ინსტიტუტის მკვლევარი პროფესორი სალვადორ აზნარ ბენიტას პროექტი სახელწოდებით „კვების გავლენა მეტასტაზებზე: როგორ, როდის და რატომ?“ მიზნად ისახავს სიმსივნის მეტასტაზების გავრცელებაზე კვების გავლენის შესწავლას; ლონდონის ეკონომიკისა და პოლიტიკურ მეცნიერებათა სკოლის მკვლევარი მაიკლ ბრუტერის პროექტი, 27 ქვეყნის მაგალითზე შეისწავლის ამომრჩეველთა შორის პოლიტიკური დაპირისპირების სხვადასხვა მიზეზებს; რომის საპიენცის უნივერსიტეტის მკვლევარი სალვატორე მარია აგლიოტი ERC-ის პროექტის ფარგლებში,  აკრონიმით eHONESTY გეგმავს ადამიანის მიერ საკუთარი თვის აღქმის ცვლილების კვლევას ვირტუალური და რეალური ინტერაქციის სხვადასხვა ტექნიკის შემოწმებით. ევროპული კვლევების საბჭოს Advanced Grants-ის წარმატებული პროექტების სხვა მაგალითები შეგიძლიათ იხილოთ ვებგვერდზე.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/maxresdefault.jpg
19/04/2018 16:48

ევროპული ინოვაციების საბჭო (EIC) - საპილოტე პროგრამა

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროპული ინოვაციების საბჭო (EIC) - საპილოტე პროგრამის შესახებ, რომელიც გულისხმობს ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“- ის ფარგლებში გამორჩეული, კვალიფიციური მცირე და საშუალო მეწარმეებისათვის და კომპანიებისათვის წარმატებული ინოვაციური იდეების ინტერნაციონალიზაციასა და განვითარებაში ხელშეწყობას.  აღნიშნული ინიციატივა აერთიანებს სხვადასხვა სქემას „ჰორიზონტი 2020“-ის ფარგლებში დაფინანსების, კონტაქტების გაფართოების მიზნითა და ინოვაციების სფეროში საწყის ეტაპზე მყოფი კომპანიებისათვის  სხვა შესაძლებლობების განვითარების მიზნით. ევროპული ინოვაციების საბჭოს საპილოტე პროგრამაში აღსანიშნავია შემდეგი საკითხები: ფინანსური მხარდაჭერა ინოვაციის სფეროში (Funding); მცირე და საშუალო საწარმოების მხარდაჭერა (Coaching); თანამშრომლობის ქსელის განვითარების შესაძლებლობები (Networking); ჯილდო საზოგადოებრივი გამოწვევების მიმართულებით გამორჩეული ინოვაციური იდეებისთვის (Prizes); წარმატებული ინოვაციური იდეების შეფასება (Jury members); რჩევები და რეკომენდაციები ინოვაციის სფეროში (Innovation advisers) . დამატებითი ინფორმაცია ინოვაციების საპილოტე პროგრამის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/4th%20Webinar%20IMG.jpg
18/04/2018 17:15

EaP PLUS რიგით მეოთხე ვებინარი კვლევისა და ინოვაციების შესახებ!

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას EaP PLUS პროექტის ფარგლებში დაგეგმილ რიგით მეოთხე RDI - ვებინარის შესახებ, რომელიც შეეხება ერთობლივ პროექტებს კვლევისა და ინოვაციის მიმართულებით (მაგ: Horizon 2020 პროექტები). შეხვედრას გაუძღვება inno TSD -ის დირექტორი და ინოვაციების მთავარი კონსულტანტი სვეტლანა კლესოვა საფრანგეთიდან. ვებინარის მიზანია კვლევებისა და ინოვაციების პროექტებისა და პრაქტიკული ნიმუშების ეფექტურობის გაზრდა, რაც ითვალისწინებს მონაწილეების მიერ კვლევითი გამოცდილებისა და ნიმუშების გაზიარებას. ვებინარში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ მეცნიერებსა და მკვლევრებს, როგორც ევროკავშირის ისე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან, მათ შორის საქართველოდან. მონაწილეობის მისაღებად, გთხოვთ, შეავსოთ სარეგისტრაციო ფორმა . იხილეთ დანართი   ვებინარზე განსახილველი საკითხების შესახებ. ვებინარის თარიღი: 2018 წლის 24 მაისი ვებინარის გამართვის დრო: 10:00 – 11:30 CET (12:00-13:30 საქართველოს დროით) საკონტაქტო პირი: კრისტინა დაქსი k.dax@inno-group.com
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/Green%20Talents%20pic.png
16/04/2018 17:25

გერმანიის განათლებისა და კვლევების სამინისტროს კონკურსი

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას გერმანიის განათლებისა და კვლევების სამინისტროს მიერ ინიცირებული “ Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development ”- კონკურსის შესახებ. ფორუმი ემსახურება მდგრადი განვითარების მიმართულებით სხვადასხვა სფეროებში მომუშავე ახალგაზრდა მკვლევართა და მეცნიერთა საუკეთესო ნამუშევრებისა და ინოვაციური პროექტების, კონკურსის პრინციპით გამოვლენას. პროექტი ტარდება გერმანიის განათლებისა და კვლევების მინისტრის ანია კარლიჩზეკის პატრონაჟით. პროექტი ყოველწლიურად აჯილდოებს 25 მონაწილეს. გამარჯვებულთა შერჩევის პროცესს უძღვება კონკურსის ჟიური . 2018 წლის Green Talents Award მოიცავს : 2018 წლის სამეცნიერო ფორუმის ორ კვირიან, სრულად დაფინანსებულ მოსაწვევს, რომელიც გულისხმობს: შეხვედრებს გერმანიის მდგრადი განვითარების ინსტიტუციებში და შესაბამისი პროფილის მქონე კვლევით კომპანიებში; ინდივიდუალურ შეხვედრებს გერმანელ ექსპერტებთან მომავალი კვლევებისა და თანამშრომლობის განსახილველად; ბერლინში, დაჯილდოების ცერემონიაზე Green Talents-ის კურსდამთავრებულთა მონაწილეებთან კონტაქტის დამყარების საშუალებას. 2019 წლის გამარჯვებულთა მიერ შერჩეულ ინსტიტუციაში, სრულად დაფინანსებულ სამ თვემდე ხანგრძლივობის კვლევას; Green Talents-ის კურსდამთავრებულთა ქსელზე ექსკლუზიურ დაშვებას. მონაწილეობის მსურველები უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ მოთხოვნებს: მაგისტრატურის ან დოქტორანტურის სტუდენტის აქტიური სტატუსი ან დასრულების ხარისხი მიღებული არაუმეტეს სამი წლისა, აპლიკაციების მიღების საბოლოო ვადის დასრულებამდე; მდგრადი განვითარების მიმართულებით კვლევითი საქმიანობა და მულტიდისციპლინარული მიდგომა; ინგლისური ენის ცოდნის დამადასტურებელი დოკუმენტი; საშუალოზე მაღალი ქულები მიმდინარე ან დასრულებულ სასწავლო უნივერსიტეტში; განმცხადებელი არ უნდა იყოს გერმანიის მოქალაქე ან გერმანიაში ცხოვრების უფლების მქონე პირი. დამატებითი ინფორმაციისა და კონკურსის ბროშურის სანახავად, ეწვიეთ ვებ-გვერდს . განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა: 2018 წლის 23 მაისი. განაცხადების წარსადგენად ეწვიეთ ვებ-გვერდს .  
სრულად