ანონსები
http://rustaveli.org.ge/images/slider2_1.jpg
01/05/2017 14:25

2017 წლის „სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის“ კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა საყურადღებოდ!

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ივნისის თვეში   გამოაცხადებს 2017 წლის კონკურსს  „სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის.“ კონკურსი ითვალისწინებს ერთჯერადი ჯილდოთი მეცნიერის/კვლევითი ჯგუფის დაჯილდოებას. წლის წლის კონკურსში ფონდის ჯილდო გაიცემა შემდეგ კატეგორიებში:      ა) ქართველოლოგიის დარგში მოღვაწე წლის საუკეთესო უცხოელი მეცნიერი;      ბ) 2016 წლის საუკეთესო ახალგაზრდა მეცნიერი;      გ) 2016 წლის საუკეთესო მეცნიერი;     დ) 2016 წლის საუკეთესო სამეცნიერო კვლევითი ჯგუფი.  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/600.jpg
01/05/2017 13:06

BSH - Horizon 2020 საზაფხულო სკოლა სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში

ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020“-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის - Black Sea Horizon ფარგლებში, სომხეთის მეცნიერებათა აკადემია  დაინტერესებული პირებისთვის აცხადებს კონკურსს სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებების მიმართულებით   Horizon 2020 საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის მისაღებად. საზაფხულო სკოლა ჩატარდება სომხეთში, ქ. ერევანში მიმდინარე წლის 10 - 12 ივლისს. საზაფხულო სკოლა მიზნად ისახავს შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების ახალგაზრდა მეცნიერთა  ინფორმირებას და მომზადებას პროგრამა ჰორიზონტი 2020-ში მონაწილეობისა და მომდევნო კონკურსების შესახებ.   მონაწილეობისათვის აუცილებელი პირობები: მონაწილეობის მსურველი უნდა იყოს სომხეთის, აზერბაიჯანის, საქართველოს, მოლდოვას, თურქეთის, რუსეთის ან უკრაინის მოქალაქე; ახალგაზრდა მკვლევარი სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში; ჰქონდეს ,,ჰორიზონტი 2020“-ის კონკურსის შესახებ იდეა/ ემზადებოდეს საპროექტო წინადადების წარსადგენად (H2020 Societal Challenge 6 WP 2018-2020 (SC6-Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies) ჰქონდეს საერთაშორისო თანამშრომლობის გამოცდილება; ფლობდეს ინგლისურ ენას.  დაინტერესებულმა პირებმა ელექტრონული სააპლიკაციო ფორმა უნდა წარადგინონ მიმდინარე წლის 12 მაისამდე. ელექტრონული აპლიკაცია ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://www.123contactform.com/form-2597126/Event-Registration-Form საზაფხულო სკოლის სამუშაო ენაა ინგლისური. იხილეთ სავარაუდო პოგრამა.  დაწვრილებითი ინფორმაცია საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობის შესახებ ხელმისაწვდომია სომხეთის მეცნიერებათა აკადემიის ვებ-გვერდზე.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/logo-sorbonne.png
28/04/2017 16:42

სორბონას უნივერსიტეტის კონკურსი პოსტდოქტორანტი მკვლევრის პოზიციაზე: კავკასიური ენები და ლინგვისტური ტიპოლოგია

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას სორბონას უნივერსიტეტის კონკურსის შესახებ პოსტდოქტორანტი მკვლევრის პოზიციაზე კავკასიური ენებისა და ლინგვისტური ტიპოლოგიის მიმართულებებით. LaDyCa პროექტი მიზნად ისახავს გამოიკვლიოს ეკოლოგიური ფაქტორების გავლენა ლინგვისტურ მრავალფეროვნებაზე. პროექტი დაფინანსდება IDEX (‘Initiative d’Excellence’), სორბონას უნივერსიტეტის კონსორციუმის მიერ )2017 წლის ივლისი - 2018 წლის ივნისი). პროექტის პარტნიორია ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პროექტში გათვალისწინებული კვლევის სფეროებია: ლინგვისტური ტიპოლოგია, დიალექტოლოგია, სოციოლინგვისტიკა, ანთროპოლოგიური ლინგვისტიკა, კომპლექსური სისტემები, გამოთვლითი (გეო) ლინგვისტიკა. ქართულ ენასთან ერთად, საგრანტო განცხადების წარმდგენი უნდა ფლობდეს ინგლისურ და/ან ფრანგულ ენას. პრიორიტეტი მიენიჭებათ აპლიკანტებს, რომლებიც, ასევე, ფლობენ რუსული ენას და აქვთ გამოცდილება მონაცემთა ბაზებთან მუშაობასა და გამოყენებით ლინგვისტიკაში. აპლიკაცია მოიცავს სამოტივაციო წერილს, რეზიუმეს პუბლიკაციების სიით, დოქტორის ხარისხის დამადასტურებელ საბუთს და ორი რეკომენდატორის სახელს, გვარს და ელ-ფოსტის მისამართს. აპლიკაცია უნდა გაიგზავნოს ერთი PDF დოკუმენტის სახით შემდეგი ელ-ფოსტის მისამართებზე: Prof. Jean Léo Léonard < leonardjeanleo@gmail.com > Prof. Claude Montacié < Claude.Montacie@paris-sorbonne.fr > განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა:  2017 წლის 2 მაისი . პროგრამის შესახებ სრული ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/cnr_logo.png
28/04/2017 16:36

ფონდი აანონსებს იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) 2017 წლის ერთობლივ სამეცნიერო საგრანტო კონკურსს

“სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) 2017 წლის ერთობლივ სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის მიზანია საქართველოს და იტალიელ მეცნიერებსა და სამეცნიერო ცენტრებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავება, ორი ქვეყნის მკვლევართა მობილობის მხარდაჭერა. კონკურსზე მიიღება 2 კატეგორიის საპროექტო წინადადებები: ერთობლივი კვლევითი პროექტები (ხანგრძლიობა 2 წელი); ე რთობლივი სემინარები. პირველ კატეგორიაში გაიცემა არაუმეტეს 5 გრანტისა, ხოლო მეორეში არაუმეტეს 2 გრანტისა. საგრანტო დაფინანსება თანაბრად ნაწილდება CNR-სა და ფონდს შორის. ამასთან, CNR-ი აფინანსებს იტალიელ მეცნიერებს, ხოლო ფონდი - მათ ქართველ პარტნიორებს. მეორე კატეგორიაში გამარჯვებული პროექტის მონაწილე ქართველ და იტალიელ მეცნიერთა ჯგუფები, საკუთარ ქვეყანაში მართავენ წელიწადში ერთ სემინარს. შესაბამისად, თითოეული ჯგუფი, მასზე გამოყოფილი საგრანტო დაფინანსების ერთ ნაწილს იყენებს სემინარის ჩატარებისთვის, ხოლო მეორე ნაწილს პარტნიორის მიერ ორგანიზებულ სემინარში მონაწილეობისთვის. ქართულ და ინგლისურ ენაზე შესაბამისი ფორმით მომზადებულ განაცხადს ქართველი მეცნიერები წარმოადგენენ ფონდში. პროექტის მონაწილე იტალიელი მეცნიერები განაცხადს წარადგენენ CNR-ში. დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ: საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ფონდების მოძიების სამსახური მ. ალექსიძის #1, მე-3 სართული ტელ: +995 322 200 220 (შიდა: 4022; 4406); +(995 595 80 33 43); ელ-ფოსტა:  grdzelishvili@rustaveli.org.ge ; ვებ-გვერდი: www.rustaveli.org.ge
სრულად

ფონდი აანონსებს „სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის“ კონკურსს

28/04/2017 16:32
სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი „სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის“ გამოცხადდება 2017 წლის მაისის პირველ დეკადაში . კონკურსის დებულების გასაცნობად იხილეთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 29 ივლისის N129/ნ ბრძანება .   კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ არსებული ქართული ისტორიული ძეგლების, კულტურული მემკვიდრეობის ნიმუშების, წერილობითი და სხვა სახის წყაროების, საარქივო მასალის, ეთნოგრაფიული მონაცემების მაღალ სამეცნიერო დონეზე შესწავლას, მათ მოძიებას, აღრიცხვასა და სისტემატიზაციას, ქართველი ერის ინტელექტუალური და ნივთიერი მემკვიდრეობის კვლევის პოპულარიზაციას და ახალგაზრდა სამეცნიერო კადრების მოზიდვას ამ სფეროში.   გრანტის მიმღები :  ღია, საჯარო კონკურსის წესით გამოვლენილი გამარჯვებული, დასაფინანსებლად დამტკიცებული პროექტის წამყვანი ორგანიზაცია, თანამონაწილე ორგანიზაცია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და პროექტის ძირითადი პერსონალი; კონკურსზე წარმოდგენილი პროექტისათვის ფონდიდან მოთხოვნილი დაფინანსება არ უნდა აჭარბებდეს წელიწადში 100 000 ლარს საზღვარგარეთ წარმოებული კვლევითი პროექტისთვის და 70 000 ლარს საქართველოს ტერიტორიაზე წარმოებული კვლევითი პროექტისთვის. პროექტის მაქსიმალური ხანგრძლივობა შეიძლება იყოს სამი წელი (36 თვე). კონკურსის გამოცხადებისას გამოქვეყნდება ფონდის გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის მიერ დამტკიცებული  კონკურსის პირობები, კონკურსზე წარმოსადგენი დოკუმენტები, კონკურსის განრიგი და კონკურსზე განაცხადის რეგისტრაციის პროცედურები.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/1024px-CNRS.svg.png
27/04/2017 15:26

ფონდი აანონსებს ინფორმაციას CNRS - PICS-ის კონკურსის თაობაზე

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის პარტნიორი ორგანიზაცია, საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნულმა ცენტრი (CNRS) პროგრამის „საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის პროექტი“ (The International Scientific Cooperation Project - PICS) ფარგლებში აპრილის თვეში, გამოაცხადებს კონკურსს, რომელშიც ერთობლივი საპროექტო განაცხადის წარმოდგენა უნდა მოხდეს მეცნიერთა ორი ჯგუფის მიერ. ამათგან ერთი ჯგუფი უნდა შედგებოდეს CNRS-ში, ან მასთან ასოცირებულ ორგანიზაციებში/ლაბორატორიებში, მომუშავე ფრანგი მეცნიერებისგან, ხოლო მეორე წარმოდგენილი უნდა იყოს, სხვა ქვეყნის მოქალაქე, მათი პარტნიორებისგან. კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ ქართველ მეცნიერებს, რომელთაც აქვთ ფრანგ კოლეგებთან თანამშრომლობის გამოცდილება და აქვთ ერთობლივი სამეცნიერო პუბლიკაცია(ები). PICS-ის მიზანია ფრანგ და უცხოელ მეცნიერთა ჯგუფებს შორის უკვე არსებული თანამშომლობის გაღრმავება, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს CNRS - თვის საინტერესო ყველა სამეცნიერო დარგს. პროგრამით დაფინანსებული პროექტის ხანგრძლივობა უნდა შეადგენდეს 3 წელს. PICS მიმართულია მეცნიერების, უპირატესად ახალგაზრდა (45 წლამდე ასაკის) დოქტორებისა და დოქტორანტების, გაცვლაზე. გამარჯვებული პროექტის ფრანგ მეცნიერთა ჯგუფის დაფინანსებას, წელიწადში 5000 - 7000 ევროს ოდენობით, იღებს პარტნიორ ქვეყანაში მივლინებისთვის, სემინარების და სამუშაო შეხვედრების ჩატარებისთვის. ფონდის მიერ თითოეული პროექტისთვის გამოყოფილი  წლიური  საგრანტო დაფინანსების მოცულობა შეიძლება შეადგენდეს  5000-დან 10 000 ევრომდე.  გრანტი შეიძლება გამოყენებულ იქნას ბიუჯეტის შემდეგი კატეგორიებისთვის: პარტნიორ ქვეყანაში მივლინება (სამოგზაურო ხარჯი), სემინარების და სამუშაო შეხვედრების ჩატარების ხარჯი, კვლევასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯი. „სხვა ხარჯის“ კატეგორიაში მოთხოვნილი თანხა არ უნდა აღემატებოდეს ფონდიდან მოთხოვნილი თანხის   50% -ს. კონკურსის, მთავარი პირობაა ერთობლივი საპროექტო წინადადების წარმომდგენა, ფრანგ და ქართველ მეცნიერთა ჯგუფების წინა წლებში თამშრომლობის არსებობა, რისი შედეგიც უნდა იყოს სულ მცირე ერთი გამოქვეყნებული ერთობლივი სამეცნიერო პუბლიკაცია. პროგრამით დაფინანსებული  პროექტის ხანგრძლივობა შეადგენს 3 წელს. ერთობლივი საპროექო განაცხადის წარმოდგენა ხდება  ფრანგ მე ც ნიერთა ჯგუფის ხელმძღვანელის მიერ, ფრანგულ ენაზე, CNRS-ის ელექტონული რეგისტრაციის სისტემის საშუალებით და იგი ფასდება CNRS-ის შესაბამისი დარგობრივი ინსტიტუტის დახმარებით საპროექტო წინადადების მომზადებისთვის, ქართველმა მენიერთა ჯგუფის ხელმძღვანელმა თავის ფრანგ კოლეგას უნდა გადაუგზავნოს საჭირო ინფორმაცია (ფრანგულ ან ინგლისურ ენაზე) CNRS-ის მიერ შემუშავებული ფორმის გათვალისწინებით (იხ. აღნიშნული ფორმა ინგლისურ ენაზე დანართ 4-ში). ასევე, მისი ორგანიზაციის წერილი შესაბამისი კვლევის განორციელების სამეცნიერო მხარდაჭერის თაობაზე, ხოლო ფინანსურ მხარდაჭერის წერილს უზრუნველყოფს ფონდი. ჯგუფის დაკომლექტებისას აუცილებლად გასათვალისწინებელია მასში ახალგაზრდა (45 წლამდე ასაკის) მეცნიერების დოქ ტ ორებისა და დოქტორანტების ჩართულობა.  CNRS-ის მიერ გამარჯვებულად გამოცხადებულ პროექტების, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო  ფოდის მიერ დაფინანსების მოცულობას   გადაწყვეტს ქართველ დამოუკიდებელ ექსპერტთაგან შემდგარი პანელი. კონკურსის საკონტაქტო პირები: CNRS Gulnara Le Torrivellec  +33 1 44 96 44 53  Gulnara.LETORRIVELLEC@cnrs-dir.fr , შოთა რუსთაველის ეროვნულ ი სამეცნიერო ფონდი ირაკლი გრძელიშვილი +995 322 200 220 (4406);  grdzelishvili@rustaveli.org.ge  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/webnar.jpg
26/04/2017 16:01

კვლევის, განვითარებისა და ინოვაციების (RDI) პირველი ვებინარი „ინოვაციების სტრატეგია RDI პროექტებში: თქვენი კვლევის ეფექტის მაქსიმალურად გაძლიერება“

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას პირველი RDI ვებინარის შესახებ. ვებინარი „ინოვაციების სტრატეგია RDI პროექტებში: თქვენი კვლევის ეფექტის მაქსიმალურად გაძლიერება“ გაიმართა 2017 წლის 11 აპრილს. მოწვეულმა სპიკერებმა, სვეტლანა კლესოვამ და პეტერ ჰაეფნერმა, 90 წუთის განმავლობაში ისაუბრეს ინოვაციების სტრატეგიის კომპონენტებზე. ზემოთხსენებული ვებინარი პირველი იყო ექვსნაწილიანი ვებინართა სერიიდან RDI-სთან დაკავშირებულ თემებზე. ვებინარს დაესწრო 40 მონაწილე ექვსივე აღმოსავლეთის პარტნიორობის (EaP) ქვეყნიდან. მონაწილეებს შორის იყვნენ ტექნოლოგიების მენეჯერები, მკვლევრები, უნივერსიტეტების პერსონალი, კვლევით ცენტრები და მცირე და საშუალო ზომის ბიზნესის წარმომადგენლები. შემდეგი RDI ვებინარი, რომელიც დეტალურად განიხილავს ინოვაციების სტრატეგიას RDI პროექტებში, გაიმართება 2017 წლის სექტემბერში. ვებინარის ჩანაწერი განთავსებულია EAP PLUS Youtube Channel -ზე. ვებინარის დროს გამოყენებული პრეზენტაციები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულებზე: პრეზენტაცია - Svetlana Klessova ;  პრეზენტაცია: Peter Häfner
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/Poster.png
24/04/2017 18:01

ბუქარესტის უნივერსიტეტის ფორუმი

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაცია ბუქარესტის უნივერსიტეტის ფორუმის შესახებ, რომელიც 2017 წლის 1-5 ივნისს გაიმართება World Women University Presidents Forum (WWUPF)/ Women Leadership Academy-ის პატრონაჟით ბუქარესტში. ფორუმის აქტივობები მოიცავს მოხსენებებს, პანელური და მრგვალი მაგიდის დისკუსიებს შემდეგ თემებზე: ა) ახალი ეკოლოგიდან გამომდინარე გამოწვევები და შესაძლებლობები უნივერსიტეტებში; ბ) ინოვაციები და განათლება უნივერსიტეტებში “Internet+” ერაში; გ) ქალი რექტორების როლი უნივერსიტეტებში და მათი მისია ახალ ეკოლოგიაში. რეგისტრაციის ფორმის გაგზავნის ვადაა 2017 წლის 30 აპრილი. ნაშრომები უნდა გაიგზავნოს საკონტაქტო პირების ელ-ფოსტაზე: – intl.rel@ucdc.ro – Prof.Andreea-Ileana Danielescu – “Dimitrie Cantemir” Christian University. – zhoulina@cuc.edu.cn – Mrs. Lina Zhou – Communication University of China. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ ბმული
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/image/slider2_1.jpg
13/04/2017 16:42

ფონდი აანონსებს შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“-ის სასტიპენდიო პროგრამის საგრანტო კონკურსს

ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“-ის სასტიპენდიო პროგრამის საგრანტო კონკურსი გამოცხადდება მომდევნო კვირაში. დაფინანსების წესის გასაცნობად იხილეთ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2017 წლის 6 აპრილის ბრძანება N 62/ნ და DAAD -ის ვებ-გვერდი, სადაც უკვე განთავსებულია ინფორმაცია კონკურსის შესახებ ( იხ. ბმული ) საგრანტო კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს ახალგაზრდა მეცნიერებსა და დოქტორანტებს სამეცნიერო კვლევების განხორციელებასა და ხარისხიანი სადოქტორო განათლების  მიღებაში, აგრეთვე, თემატური ან ინტერდისციპლინური მიმართულებით სამეცნიერო თანამშრომლობის გაღრმავებაში. საგრანტო კონკურსის ფარგლებში ფინანსდება პროექტები, რომლებიც ითვალისწინებს: ახალგაზრდა მეცნიერების (საქართველოს მოქალაქე, რომლის დოქტორის აკადემიური ხარისხის მინიჭების დღიდან კონკურსის გამოცხადების დღემდე გასულია არაუმეტეს 12 წელი) გერმანიის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა ან/და კვლევით ინსტიტუტებში სტაჟირებას; დოქტორანტების გერმანიის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა ან/და კვლევით ინსტიტუტებში სტაჟირებას; ერთობლივი სადოქტორო პროგრამების დოქტორანტების გერმანიის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებსა ან/და  კვლევით ინსტიტუტებში სტაჟირებას; საგრანტო კონკურსი მოიცავს DAAD-ის კლასიფიკატორის შემდეგ სამეცნიერო მიმართულებებს: ენები და კულტურის კვლევები; სამართალი, ეკონომიკა და სოციალური მეცნიერებები; მათემატიკა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები; მედიცინა; ვეტერინარული მედიცინა, მეტყევეობა, ეკოლოგია, აგრარული და კვების მეცნიერებები; ინჟინერია; ხელოვნების, მუსიკისა და სპორტის მეცნიერებები; გრანტის მოპოვება შესაძლებელია მხოლოდ ღია კონკურსის წესით. კონკურსის ფარგლებში გაიცემა მხოლოდ ინდივიდუალური სასწავლო-კვლევითი გრანტები. საბუთების შემოტანის ბოლო ვადაა 2017 წლის 8 მაისი. კვლევითი სტაჟირება უნდა განხორციელდეს 1 ივნისიდან 30 ნოემბრამდე პერიოდში. კონკურსი უკვე განთავსებულია DAAD -ის ვებ-გვერდზე. გთხოვთ, იხილოთ შემდეგი ბმული. კონკურსთან დაკავშირებული ინფორმაციისათვის მიმართეთ პროგრამის კოორდინატორებს: ნინო ბიწაძე, ელ. ფოსტა: bitsadze@rustaveli.org.ge ნინო გაჩეჩილაძე, ელ. ფოსტა: gachechiladze@rustaveli.org.ge
სრულად

სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო დაინტერესებულ პირებს იწვევს საპროექტო წინადადებების წარსადგენად

13/04/2017 14:57
შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას მიგრაციისა და განვითარების მიმართულებით კვლევის განხორციელების შესაძლებლობის შესახებ. განსახორციელებელი კვლევის საგანი უნდა ეხებოდეს მიგრაციას და განვითარებას შორის არსებული კავშირებს და ფოკუსირებული უნდა იყოს ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან მინიმუმ ერთ საკითხზე: დიასპორა; იმიგრანტთა ინტეგრაცია; დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაცია; შრომითი (ცირკულარული) მიგრაცია.  აუცილებელია კვლევაში მონაწილეობდეს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში მომუშავე აკადემიური პერსონალი. კვლევის ფარგლებში წამყვანი მკვლევარის პოზიციაზე დასახელებულ პირს უნდა ჰქონდეს დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი.   ასევე, მიგრაციის სფეროში კვლევითი პროექტების განხორციელების გამოცდილება (მიგრაციის სფეროში მინიმუმ ორი კვლევითი პროექტი,  საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში გამოქვეყნებული მინიმუმ 2 სტატია).  კვლევა უნდა განხორციელდეს 2017 წლის დეკემბრამდე. თანდართული დოკუმენტი (ტექნიკური დავალება)   დეტალურად აღწერს შერჩევაში მონაწილეობის პირობებს. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ფასთა ცხრილში მითითებული წინადადების ღირებულება არ უნდა აჭარბებდეს 51670.00  (ორმოცდათერთმეტი ათას ექვსასსამოცაათი) ლარს დღგ-ს გარეშე. დაინტერესებულმა პირებმა შემოთავაზება უნდა წარადგინონ მიმდინარე წლის 15 მაისამდე ელ-ფოსტაზე: N.khujadze@sda.gov.ge დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს წარმომადგენლებს ელ-ფოსტაზე: N.khujadze@sda.gov.ge
სრულად