ანონსები
http://rustaveli.org.ge/images/pic.png
09/11/2018 15:41

საერთაშორისო კონფერენცია - ,,ევროკავშირის კვლევა და ინოვაცია ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში“

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას საერთაშორისო კონფერენციის შესახებ - , ,ევროკავშირის კვლევა და ინოვაცია ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში“ . კონფერენცია ეხება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტებს და, ამავდროულად, არის შესაძლებლობა ევროკავშირის ინსტიტუტების, კვლევითი დაწესებულებების, უნივერსიტეტების წარმომადგენლებისა და სხვა დაინტერესებულ პირებისთვის, გაუზიარონ ერთმანეთს გამოცდილება და ახალი იდეები. კონფერენციის ორგანიზატორები არიან: ევროპარლამენტის პრეზიდენტი ანტონიო ტაიანი და ევროკომისიის წევრი კარლოს მოედაში. კონფერენცია ფოკუსირებულია შემდეგ თემებზე: ჯანმრთელობა, გარემოს დაცვა, საზოგადოების დაცვა და უსაფრთხოება და ინოვაციების დანერგვა საზოგადოებაში. კონფერენცია გაიმართება ევროპარლამენტში, ბრიუსელში, 2018 წლის 27 ნოემბერს 14:00 – 18:45 . რეგისტრაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ ევროპარლამენტის ვებსაიტს. რეგისტრაციის ბოლო ვადაა 2018 წლის 13 ნოემბერი, იხ. ბმული   დამატებითი ინფორმაციისთვის, შეგიძლიათ ეწვიოთ ევროკომისიის ვებსაიტს. გთხოვთ, იხილოთ კონფერენციის პროგრამა,  თანდართულ ფაილში.    
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/2017%20AUGUST/IMG/4th%20call.png
07/11/2018 17:50

გრანტი საშუამავლო ღონისძიებებსა და მოსამზადებელ შეხვედრებში მონაწილეობისათვის

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა “Horizon 2020”-ის  ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის, EaP Plus-ის ფარგლებში გამოცხადებული მცირე საგრანტო  კონკურსის  - “Grants for Networking” ბოლო რაუნდის შესახებ. კონკურსის ფარგლებში, აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების (მათ შორის საქართველოს) მკვლევრებს შეუძლიათ მონაწილეობა მიიღონ საშუამავლო ღონისძიებებისა (brokerage events ) და Horizon 2020-ის კონკურსებში წარსადგენ საპროექტო განაცხადების მოსამზადებელ შეხვედრებში ( preparatory meetings ).   საშუამავლო ღონისძიება ( Brokerage event) გულისხმობს სამუშაო შეხვედრას კონკრეტულ სამეცნიერო სფეროში თანამშრომლობის განვითარების/გაღრმავების მიზნით საერთაშორისო მკვლევრებსა და სხვა დაინტერესებულ პირებს შორის სამუშაო შეხვედრას (იხ. ვიდეო). მოსამზადებელი შეხვედრა ( preparatory meeting) საშუალებას აძლევს მკვლევრებს მოამზადონ და წარადგინონ ერთობლივი განაცხადები „ჰორიზონტი 2020“-ში. აღსანიშნავია, რომ მცირე საგრანტო სქემის ფარგლებში, განსაკუთრებული ყურადღება  დაეთმობა “SPIRE ”-ის კონკურსებს, და შესაბამისად, აღნიშნული კონკურსების შესახებ საშუამავლო ღონისძიებებსა და მოსამზადებელ შეხვედრებში მონაწილეობას. იხილეთ EaP Plus საგრანტო კონკურსში წარსადგენი დოკუმენტების ჩამონათვალი: განაცხადის წარდგენის გზამკვლევი ; განაცხადის ფორმა საშუამავლო ღონისძიებაში მონაწილეობისთვის; განაცხადის ფორმა მოსამზადებელ შეხვედრაზე მონაწილეობისათვის; მოსამზადებელ შეხვედრებში მონაწილეობის მოტივაციის წერილი; საშუამავლო შეხვედრის დასრულების შემდგომ წარმოსადგენი ანგარიშის ფორმა; მოსამზადებელი შეხვედრის დასრულების შემდგომ წარმოსადგენი ანგარიშის ფორმა.  განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადაა 2019 წლის 30 მაისი. დაინტერესებულ პირებს განაცხადების წარდგენა შეუძლიათ  2018 წლის ოქტომბრიდან 2019 წლის 30 ივნისამდე დაგეგმილ ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად და სასურველია, განაცხადის ფორმა გაგზავნილ იქნეს ღონისძიებამდე მინიმუმ ერთი თვით ადრე. დაგეგმილ ღონისძიებაში მონაწილეობის მისაღებად, განაცხადები ელექტრონულად უნდა გაუგზავნოთ პროგრამის კოორდინატორებს შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში. დამატებითი ინფორმაციისათვის, შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის კოორდინატორებს ფონდში: მარიამ ქებურია:  keburia@rustaveli.org.ge თამთა შკუბულიანი:    tshkubuliani@rustaveli.org.ge გიორგი წოწორია:    tsotsoria@rustaveli.org.ge EaP Plus პროექტის მხრიდან ჩართულ საერთაშორისო ექსპერტს მარგიტ დევიდს: E -mail :  margit.david@rcisd.eu ( Regional Centre for Information and Scientific Development, RCISD). აღნიშნული საგრანტო სქემის ფარგლებში დაფინანსდება ღონისძიებაზე დასწრებისათვის ხარჯები EaP PLUS პროექტში ჩართული ადგილობრივი პარტნიორი ორგანიზაციის რეგულაციების შესაბამისად. იხილეთ ბმულები დაგეგმილი ღონისძიებებისა და კონკურსების შესახებ: EU Raw Materials Week 2018 Smart City Expo World Congress Water Knowledge Europe 2018 GREEN DAYS - Pollutec Fair Sharing Islands -  Sharing Economy Conference Bioregate Forum ERC Consolidator Grants Call 2019 Open EIC Horizon Prize for 'Blockchains for Social Good' FET ERA-NET Cofund Horizon prize for CO2 reuse Support to JPI Urban Europe Twinning Submit your COST Action proposal until 29 November 2018   სხვა საშუამავლო ღონისძიებები: http://een.ec.europa.eu/tools/services/EVE/Event/ListEvents სხვა კონკურსები :   https://www.eap-plus.eu/object/call/231 დამატებითი ინფორმაციისათვის, გთხოვთ გაეცნოთ გზამკვლევს .
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/erc_1.png
01/11/2018 16:49

ევროპული კვლევების საბჭო (ERC) - Consolidator Grant and Proof of Concept

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მიერ დაფინანსებული კონკურსების - Consolidator Grant და Proof of Concept. ERC – Consolidator Grant 2019 - საგრანტო სქემა მკვლევარებისთვის, რომლებთაც აქვთ 7-12 წლიანი კვლევითი გამოცდილება ( დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოპოვებიდან) რათა განახორციელონ მაღალი სამეცნიერო ხარისხის კვლევითი პროექტი, რომელიც უნდა განხორციელდეს საჯარო ან კერძო კვლევით ორგანიზაციაში. გრანტის ოდენობა - 2 მილიონი ევრო პროექტის ხანგრძლივობა - 5 წელი განაცხადის მიღების ბოლო ვადა - 07 თებერვალი - 2019 პროგრამაზე განაცხადი და რეგისტრაცია შესაძლებელია ევროკავშირის ჩარჩო პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020“ - ის მონაწილეთა პორტალის  საშუალებით. ERC – Proof of Concept - დაფინანსების სქემა იმ მკვლევარებისათვის, ვისაც უკვე მინიჭებული აქვს ევროპული კვლევების საბჭოს გრანტი. კონკურსის მიზანია ამ მკვლევართა ნაშრომში ინოვაციის პოტენციალის ძიება, შედეგების კომერციალიზაცია. პროექტი უნდა განხორციელდეს საჯარო ან კერძო კვლევითი ორგანიზაციის ბაზაზე. გრანტის ოდენობა - 150.000 ევრო ხანგრძლივობა - 18 თვე განაცხადის წარდგენის ბოლო ვადა - დაყოფილია რამდენიმე ეტაპად : 22 იანვარი - 2019 / 25 აპრილი - 2019 / 19 სექტემბერი 2019. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ ეწვიოთ ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC ) ვებგვერდს    
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/shvedeti.jpg
24/10/2018 17:18

სასტიპენდიო პროგრამები შვედეთში

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას „შვედური ინსტიტუტის“ სასტიპენდიო პროგრამის შესახებ „ბალტიის ზღვის რეგიონის პროგრამა/ვისბის პროგრამა ( Baltic Sea region Program/Visby program). აღნიშნული სასტიპენდიო პროგრამა გულისხმობს სამაგისტრო, სადოქტორო  და სასტიპენდიო პროგრამების (ასევე ორსემესტრიან გაცვლით პროგრამების) დაფინანსებას სხვადასხვა კვოტის ფარგლებში თითოეული ქვეყნისათვის. ყურადსაღებია, რომ „ვისბის პროგრამა“  მაგისტრატურაზე სწავლის დასაფინანსებლად ითვალისწინებს ყოველწლიურად 50-მდე სტუდენტის დაფინანსებას, როგორც ნორდიკული და ბალტიკური ქვეყნებიდან, ასევე რუსეთიდან და   აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებიდან: საქართველო, სომხეთი, ბელარუსია, მოლდოვა, უკრაინა, აზერბაიჯანი. „ვისბის პროგრამის“ ფარგლებში სასწავლო პროგრამებისა და უნივერსიტეტების სია,  განთავსებულია ვებგვერდზე: www.studyinsweden.se . 2019 წლის კონკურსისათვის განაცხადების წარდგენის პერიოდად განსაზღვრულია 2019 წლის თებერვალი. ( იხ. ბმული ) .  სტიპენდია ფარავს როგორც საცხოვრებელ ხარჯებს, ასევე დაზღვევას, სწავლისა და  მოგზაურობის ხარჯებს. აღსანიშნავია, რომ „ვისბის პროგრამის“ ფარგლებში სტიპენდიის მოსაპოვებლად შესაძლებელია 4 სამაგისტრო პროგრამის შერჩევა შვედეთის სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან. თითოეულ უნივერსიტეტში აპლიკანტი ცალკე წარადგენს განაცხადს სტიპენდიის პროგრამისგან დამოუკიდებლად. აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისათვის ასევე აღსანიშნავია „ვისბის 12 თვემდე ხანგრძლივობის სასტიპენდიო პროგრამა“ კვლევითი ვიზიტებისათვის დოქტორანტურისა და პოსტ-დოქტორანტურის სტუდენტებისთვის. დეტალური ინფორმაცია „ვისბის სასტიპენდიო პროგრამის“ შესახებ ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულებზე: https://studyinsweden.se/plan-your-studies/how-to-apply/masters-level-how-to-apply/ https://si.se/en/apply/scholarships/visby-programme-phd-postdoc/ https://si.se/en/apply/scholarships/visby-programme-exchange-students/
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/photo.png
24/10/2018 16:41

ევროპული კვლევების საბჭოს Synergy Grant 2018-ის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტები

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ჰორიზონტი 2020-ის ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC)  მიერ დაფინანსებულ ერთ-ერთი საგრანტო სქემის Synergy Grant - ის ფარგლებში 2018 წელს დაფინანსებული პროექტების შესახებ. აღნიშნული საგრანტო სქემა საშუალებას აძლევს 2-4 სამეცნიერო ხელმძღვანელთა ჯგუფს, განახორციელონ ერთობლივი  კვლევა ნებისმიერი სამეცნიერო მიმართულებით. პროექტში, ევროპის მასშტაბით, გაიმარჯვა 27-მა სამეცნიერო კვლევითმა ჯგუფმა, წარმოგიდგენთ რამდენიმე გამარჯვებული პროექტის შესახებ მოკლე ინფორმაციას: სამეცნიერო ჯგუფი გერმანიიდან შეისწავლის და გამოიკვლევს ადამიანის ჩონჩხის ძვლების დაავადება - ოსტეოპოროზის მკურნალობის ახლებურ და ეფექტურ მეთოდებს. ოსტეოპოროზის შესახებ ამჟამინდელი ცოდნა და გამომწვევ მიზეზებთან ბრძოლის გამოცდილება არის, არასაკმარისი მისი შედეგიანად მკურნალობისათვის. გერმანიის უნივერსიტეტებში შექმნილი 4-D ნანო ლინზის საშუალებით ჯგუფი შეისწავლის, ადამიანის ჩონჩხისა და ძვლების დღემდე უცნობ და გამოუკვლეველ სტრუქტურას. დაფინანსების ოდენობა: 12,366,635 ევრო 6 წლიანი კვლევითი პროექტისათვის. მეცნიერთა ჯგუფი უნგრეთიდან და ჩეხეთიდან მიზნად ისახავს ბიოლოგიური და სოციალური სისტემებისა და ბმების ინოვაციური მეთოდებით გამოკვლევისა და მათ შესახებ ცოდნის ახალ ეტაპზე აყვანას. კვლევას ახორციელებენ უნგრეთის სამეცნიერო აკადემიის, პრაღაში ჩარლზის უნივერსიტეტისა და ბუდაპეშტის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის წამყვანი მეცნიერები და ექსპერტები. მათ ძირითად მიზანს წარმოადგენს დინამიური ბმების მათემატიკური კუთხით შესწავლა და რთული ბიოლოგიური პროცესების გამოკვლევა. დაფინანსების ოდენობა: 9,315 , 000 ევრო 6 წლიანი კვლევისათვის. საფრანგეთის, იტალიის, ესპანეთისა და დიდი ბრიტანეთის მეცნიერებისაგან შექმნილი კვლევითი ჯგუფის მიზანია ევროპაში, ისლამის ისტორიის შესახებ ახალი ხედვისა და პერსპექტივის დამკვიდრება. Synergy Grants - ის დახმარებით ჯგუფი შეისწავლის შუა საუკუნეებისა და თანამედროვე ქრისტიანული ევროპის ისტორიაში ყურანის ინტერპრეტაციის მართებულობას და ადაპტირებული ვერსიის თანხვედრას ორიგინალთან. დაფინანსების ოდენობა:  9,842 , 534 ევრო 6 წლიანი კვლევისათვის.   ყურადსაღებია, რომ ევროპული კვლევების საბჭო (ERC) მიზნად ისახავს მსოფლიოს მასშტაბით მოღვაწე გამორჩეული მეცნიერების გამოვლენასა და მათი სამეცნიერო საქმიანობის ხელშეწყობას ევროპაში. ევროპული კვლევების საბჭოს ( ERC)  უკვე დაფინანსებული აქვს კარიერის სხვადასხვა საფეხურზე მყოფი 9,000 - მდე მაღალი კვალიფიკაციის მქონე მკვლევარი, 50,000 - ზე მეტი დოქტორის ხარისხის მქონე მეცნიერი თუ დოქტორანტი.      2018 წლის „Synergy Grants” გამარჯვებული პროექტების სრული სია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე. დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ ეწვიოთ ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) ვებგვერდს .
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/webnar.jpg
23/10/2018 11:02

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას დაგეგმილი ვებინარის შესახებ. ვებინარის თემატიკა უკავშირდება გენდერის საკითხებს პროგრამა ,,ჰორიზონტი 2020“-ში

ვებინარში მონაწილეობა უფასოა; თარიღი:   2018 წლის  26 ოქტომბერი; დრო: 10 – 11 საათი ( ცენტრალური ევროპის დროით) ვებინარის მიმოხილვა და განრიგი იხილეთ  ბმულზე . ვებინარზე რეგისტრაციისათვის მიჰყევით  ბმულს . დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ  ვებ-გვერდს . ორგანიზატორის საკონტაქტო ინფორმაცია: liane.lewerentz@dlr.de +49 228-3821 1652
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/gsf-logo.png
17/10/2018 15:51

Google Science Fair სკოლის მოსწავლეებისა და მოზარდებისთვის

შოთა რუსთაველს საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური, ახალგაზრდული სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის Google Science Fair – ის შესახებ. Google Science Fair წარმოადგენს ყოველწლიურ სამეცნიერო ოლიმპიადას, რომელიც იმართება 2011 წლიდან და ემსახურება მსოფლიოს მასშტაბით დამწყებ, მოზარდ გამომგონებელთა ინოვაციური იდეებისა და სამეცნიერო პროექტების პოპულარიზაციასა და წახალისებას. საგრანტო კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ დამწყებ ინოვატორებსა და მეცნიერებს 13-დან 18 წლამდე, მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან. კონკურსის მთავარი საპრიზო ადგილი ითვალისწინებს გამარჯვებულის დაჯილდოებას სასწავლო სტიპენდიით, 50.000$ ოდენობით. პროექტი ასევე მოიცავს სხვა მონაწილე გამომგონებელთა წახალისებას სასწავლო სტიპენდიებით, მსოფლიოში ცნობილი კომპანიების სათაო ოფისებში ვიზიტებითა და სხვადასხვა სახის კომპიუტერული ტექნიკით. Google Science Fair წარმოადგენს საუკეთესო საშუალებას ახალგაზრდა გამომგონებლებისათვის და მეცნიერებით გატაცებული სკოლის მოსწავლეებისათვის, თავიანთი ინოვაციური იდეების მსოფლიოსთვის გასაცნობად.   კონკურსის პარტნიორები არიან: Google , LEGO Education , Virgin Galactic , ცნობილი სამეცნიერო ჟურნალები National Geographic და Scientific American . 2018 წლის კონკურსზე პროექტების დარეგისტრირებისა ბოლო ვადაა 2018 წლის 12 დეკემბერი. კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაციისათვის ეწვიეთ ვებ-გვერდს .  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/Anonsebi/erc_1_1.png
16/10/2018 16:44

ევროპული კვლევების საბჭო (ERC) Starting and Consolidator Grant Calls

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მიერ დაფინანსებული კონკურსების Starting and Consolidator Grant 2019  - ის შესახებ. ERC Starting Grant  -  გრანტები დამწყები მკვლევრებისთვის , რომლებთაც გააჩნიათ 2-7 წლამდე გამოცდილება სამეცნიერო სფეროში (ნებისმიერი სამეცნიერო მიმართულებით). განაცხადები მიიღება, როგორც ევროკავშირის წევრი, ასევე ასოცირებული ქვეყნებიდან. გრანტის ოდენობა - 1.5 მილიონი ევრო პროექტის ხანგრძლივობა - 5 წელი ERC Starting Grant 2019 განაცხადის მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 17 ოქტომბერი. პროგრამაზე განაცხადი და რეგისტრაცია შესაძლებელია ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მონაწილეთა პორტალის საშუალებით. ERC Synergy Grants -  გრანტები  კვლევის ხელმძღვანელებისთვის (მაქს. რაოდენობა 4 ხელმძღვანელი), ერთობლივი სამეცნიერო კვლევის ჩასატარებლად (ნებისმიერი სამეცნიერო მიმართულებით). განაცხადები მიიღება, როგორც ევროკავშირის წევრ, ასევე ასოცირებული ქვეყნებიდან.   გრანტის ოდენობა - 10 მილიონ ევრომდე პროექტის ხანგრძლივობა - 6 წელი ERC Synergy Grant 2019 - აპლიკაციის ბოლო ვადაა 2018 წლის 8 ნოემბერი. პროგრამაზე განაცხადი და რეგისტრაცია შესაძლებელია ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) მონაწილეთა პორტალის საშუალებით.   დამატებითი ინფორმაციისთვის გთხოვთ ეწვიოთ ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) ვებგვერდს.  
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/43828275_2192935660921419_3290526255379644416_n.jpg
12/10/2018 14:59

ვირტუალური საინფორმაციო დღე ჰორიზონტი 2020-ის „ჭკვიანი, მწვანე და ინტეგრირებული ტრანსპორტის“ სამუშაო პროგრამის შესახებ

შოთა  რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ჰორიზონტი 2020-ის ფარგლებში დაგეგმილი ვირტუალური საინფორმაციო დღის შესახებ.  საინფორმაციო შეხვედრაზე განხილულ იქნება ,,ჰორიზონტი 2020“ ის 2018-2020 წლების სამუშაო პროგრამის მიმდინარე კონკურსები „ჭკვიანი, მწვანე და ინტეგრირებული ტრანსპორტის“ მიმართულებით ( Smart, Green and Integrated Transport). ვირტუალურ საინფორმაციო შეხვედრაზე განხილულ იქნება 2019 წლისათვის გამოცხადებული შემდეგი კონკურსები: მობილობა ზრდისთვის (MG) ავტონომიური საგზაო ტრანსპორტი (ART) მწვანე ავტომობილები (GV ) შემდგომი თაობის ბატარეები (BAT) აღნიშნული კონკურსებისათვის სამუშაო პროგრამით გათვალისწინებულია დაახლოებით 355 მილიონი ევრო.  საინფორმაციო დღე გაიმართება 2018 წლის 23 ოქტომბერს, 09:00 – 13:00 (ცენტრალური ევროპის დროით). ყურადსაღებია, რომ დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შეკითხვების  გაგზავნა შემდეგ ელ. ფოსტაზე: INEA-H2020-Transport-Infoday@ec.europa.eu   ან twitter -ზე @inea_eu . შეკითხვებს განიხილავენ ვირტუალურ საინფორმაციო დღეზე. რეგისტრაციისა და დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, ეწვიოთ ვებგვერდს. ,,ჰორიზონტი 2020“ ის სამუშაო პროგრამის ,,Smart, Green and Integrated Transport” სანახავად, გთხოვთ იხილოთ ფაილი.
სრულად
http://rustaveli.org.ge/images/NEWS/unesco_logo.jpg
04/10/2018 17:49

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას UNESCO-ს მიერ გამოცხადებული კონკურსის შესახებ

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას UNESCO-ს მიერ გამოცხადებული კონკურსის შესახებ (UNESCO/Japan Young Researchers’ Fellowship Programme ) ,  რომელსაც აფინანსებს იაპონიის მთავრობა ,, Japanese Funds-in-Trust for the Capacity-Building of Human Resources ’’ პროგრამის ფარგლებში.  პროგრამის ფარგლებში გაიცემა 10 კვლევითი სტიპენდია,  UNESCO-ს  4 პრიორიტეტულ მიმართულებაში. პრიორიტეტი მიენიჭება შემდეგ აპლიკანტებს: 1. პირებს, რომელთაც სურთ აკადემიური კარიერის იაპონიაში გაგრძელება; 2. ქალ აპლიკანტებს; 3. აპლიკანტებს აფრიკის ქვეყნებიდან; 4. აპლიკანტებს პატარა კუნძულოვანი ქვეყნებიდან; 5. აპლიკანტებს განვითარებადი ქვეყნებიდან. პროგრამის მიზანია, ხელი შეუწყოს კვლევების განვითარებას UNESCO-ს  შემდეგი ოთხი პრიორიტეტის მიმართულებით: 1. გარემოსთან დაკავშირებული საკითხები; 2. ინტერკულტურული დილოგი; 3. საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები; 4. კონფლიქტების მშვიდობიანი გადაწყვეტა.  კონკურსის ფარგლებში სხვა მიმართულებით წარდგენილი თემები არ განიხილება. კონკურსში მონაწილეობის პირობები: კანდიდატი უნდა ფლობდეს A, M.S. ან მათთან  გათანაბრებულ აკადემიურ ხარისხს; კანდიდატებს უნდა ჰქონდეთ მაღალი ინტელექტუალური პოტენციალი, რომელიც უნდა გამოიყენონ მათი ქვეყნის განვითარებისთვის  უკან დაბრუნების შემდეგ; თითოეულ ქვეყანას შეუძლია მაქსიმუმ ორი კანდიდატურის წარდგენა კანდიდატები არ უნდა იყვნენ 40 წელზე მეტი ასაკის, პროგრამის ფარგლებში არ განიხილება 1978 წლის 1 იანვრამდე დაბადებული პირების განაცხადები; შერჩეულმა კანდიდატებმა კვლევა უნდა განახორციელონ მასპინძელი ინსტიტუციაში, აკადემიური ხელმძღვანელის დაკვირვების ქვეშ; ხელმძღვანელის თანხმობის წერილის წარმოდგენა სავალდებულოა კვლევის ხანგრძლივობა უნდა იყოს მინიმუმ 3 და მაქსიმუმ 9 თვე. განაცხადების  მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 30 ნოემბერი   დამატებითი ინფორმაცია კონკურსის შესახებ იხილეთ ბმულზე
სრულად